Nummõr' 171
Joulukuu 30. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Vana Võromaa 2008. aastagal
  2008. aastagal juhtu vanal Võromaal egäsugtsit tähtsit asjo
   
 • Edimäne Uma Pido 31.05 Kubijal
 •  
 • Vana Võromaa piirisildi saiva üles
 •  
 • Põlva maavanõmba edimäne aastak
 •  
 • Linte külä uhkus – Meinhardi Helina
 • Elo
   
 • Kihlkundõ korõmbidõ mäki pääl
 • Märgotus
   
 • Aastatsõõr vana Võromaa rahvaga
 •  
 • Marrani Riina: murõt tege tuu, et vanõmbil olõ-i latsi jaos aigu!
 • Innembi
  Perämine külg
  Perrähõikaminõ
  Kira
   
  Põlva maavanõmba edimäne aastak
   
  Sibula Priit, Põlva maavanõmb
    
   
  Sibula Priit tütrega 
    
  «Määne om olnu edimäne maavanõmba-aasta: om olnu vahtsidõ ja tähtside asjo päälenakkamisõ aig. Nii tüüh ku ka umah eloh.

  Umah eloh oll’ kõgõ tähtsämb asi timahava tuu, et rehekuu lõpuh sündü mi perre poig.

  Noist asjost, mis maakunda pututasõ, sai seo aasta valmis mitu suurt asja: 12. piimäkuul ehk verevä maas’ka pääväl tetti Pokukua ussõ vallalõ.

  Valmis sai ka pall’okõnõld Koidula tolli- ja piiripunkt. Tuust om ka hää miil, et suurõtiimuusõum sai rahha ja nakkas pia vahtsõmb vällä nägemä.

  Maavalitsusõ tegemiisist om 2008. aastaga kõgõ tähtsämb asi maakunna haridusstrateegia kujondaminõ.

  Tuujaos tettü edimäne tüürühm kammand’ perimüskultuuriga: Põlva maakund om jo rikas perimüskultuuri poolõst – tah saava kokko võro ja seto kultuur.

  2008. aastagal astuti viil kats suurt sammu: maaha märgiti vana Võromaa kultuuripiir ja vana Võro-Tarto suurtii om saamah vahtsõt ello. Vahtsõl aastal lätt edesi ka maakunna haridusstrateegia tegemine.

  Kas minno tuntas siihkandih rohkõmb ku inne? Kimmähe rohkõmb, ku aasta tagasi!»


   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!