Nummõr' 61
Viinakuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Haanin edimäne keelering'
 •  
 • Tüü-oppus maanuurilõ
 •  
 • Põlvah peetäs ettevõtjidõ messi
 •  
 • Kivisiin' poigõga!
 • Elo
   
 • Egälütel uma sõiraretsept'
 •  
 • Põh'amaiõ väikside kiili üttehoitmisõst om kassu
 • Märgotus
   
 • Võromaa om kõgõpäält õks võrokõisi uma
 •  
 • Tuiksoo Ester: sidet maaga tohe-i är häötä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
   
  Põlvah peetäs ettevõtjidõ messi
   
  22. ja 23. rehekuu pääväl tasos Põlvahe asja tetä – Põlva kultuurikeskusõn saa kaia Kagu-Eesti ettevõtlusmessi, miä jääs säändsel kujol viimädses.

  Põlva liin ja Kagu-Eesti ettevõtlusmess' käävä kokko nigu prunts' ja perse. Joba 12 aastat om egä rehekuu eelviimädsel riidil-puul'pääväl tulnu Põlvahe kokko ettevõtja nii Kagu-Eestist ku pääliinast ja Saarõmaalt.

  Viimädse kümme aastat messi juht'nu Jõksi Annika sõnno perrä om olnu aigõ, kon messil omma olnu ülekaalun vahendaja ja maalõtuuja, prõlla om aga messil jär'est inämb ettevõtjit, kiä tegevä miäkit esi.

  Jõksi Annika lupa, et seokõrd om messil pall'o vahtsõt. «Mitmõ virma tulõva vällä ummi vahtsidõ asjoga,» seletäs tä. «Valga Lihatüüstüsel om vahtsõnõ valmistoodangu sari, vahtsit sortõ näütäse ka Vahtsõ-Kuustõ Lihatüüstüs, Remedia ja AS Lõuna Pagarid.»

  Nigu innegi, saa timahavagi messilt kõkkõ hääd-parõmbat osta. Vai sis telli hindäle näütüses tünnü-sanna. Lisas taalõ lupa Jõksi Annika, et jagatas ka häid mõttit: ettevõtja esi kõnõlõsõ, kuis uma idee ja riigi toega saa virma käümä tougada.

  Mille om sis seo mess' viimädses kuulutõt, kas taad olõ-i inämb Põlvalõ vaia? «Om ja kuis viil,» kitt Jõksi Annika. «Egas mess' kohegi ei kao, nakkami tegemä hoobis aastan kattõ messi: kontakt'messi ettevõtjilõ ja publikumessi kõigilõ inemiisile.»

  Kontakt'mess' kuvvõ maa ettevõtjilõ tulõ joba 15. joulukuu pääväl.

  Silmä Sandri
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Mul om tan muro pääl, jah, delikatessi säänest ja määnest!

  Poliitik Padari Ivari kitt ummi partsõ, kiä elässe «Stenbocki majan» (Kroonika)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!