Nummõr' 61
Viinakuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Haanin edimäne keelering'
 •  
 • Tüü-oppus maanuurilõ
 •  
 • Põlvah peetäs ettevõtjidõ messi
 •  
 • Kivisiin' poigõga!
 • Elo
   
 • Egälütel uma sõiraretsept'
 •  
 • Põh'amaiõ väikside kiili üttehoitmisõst om kassu
 • Märgotus
   
 • Võromaa om kõgõpäält õks võrokõisi uma
 •  
 • Tuiksoo Ester: sidet maaga tohe-i är häötä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
   
  Tüü-oppus maanuurilõ
   
  Kuis tulõvigun parõmbidõ tüüd saia, tuud naatas maanuurilõ oppama vahtsõ projekti «Nuuri võimalusõ maal» abiga. Oppust saava Võro, Põlva ja Valga maakunna noorõ.

  Projekti Võro maakunna päälik Oro Astrid ütles, et seo om mõtõld 11–19-aastaidsi nuuri inemiisi jaos. Kõgõ edimält opatas, kuis tetä umma virmat. Sääne koolitus tulõ vahtsõl kuul nuuripuntõ päälikele ja aktiivsõmbilõ nuurilõ.

  «Mi mõtõ om tetä midägi tuu hääs, et mi Võromaa noorõ tulõvigun tüüldä es jäänü,» kõnõlõs Oro Astrid. «Mõnõn koolin om majandusoppus, a tõisi kuulõ opilasõ jääse taast ilma.»

  Et kooliopilaisi virma tüütäse häste, tuud tõestasõ Eestin näütüses puutrihiiri-kattidõ ja pehmide helkuridõ tegijä. Oro Astridi sõnno perrä piät hää ärimõtõ tulõma latsi hindi käest, projekt' tugõ nõvvu ja jõvvuga. Aasta peräst ettevõtluspääväl saava vahvamba ärimõttõ preemiäs asjo, midä ettevõttõ käümätoukamisõs vaia, ja tsipa rahha kah.

  «Olõs väega hää, ku noorõ saassi tetä kuuntüüd ka umakandi ettevõtjidõga,» märk' Oro Astrid. «Ettevõttõ võissi võtta nuuri klubi hindä siiva ala ja näüdädä näile, kuis virman tüü käü.»

  Astridi sõnno perrä soovit kuuntüüd ettevõttidega Tohva Levo Põlva maakunnast ja taast ollõv pall'o kassu.

  Nuuri avitamisõ projektil om ka tõnõ tsiht': tukõ kolmõn maakunnan tüü- ja puhkõlaagriidõ (TPL) kõrraldamist. «Tukõmi egän maakunnan kolmõ laagrit,» ütles Oro Astrid. «Saami avita söögi ja transpordi kinnimasmisõga, õnnõ latsi palgaraha piät tulõma paigapäält.»

  Koolilatsilõ mõtõld TPL piät olõma vähämbält kats' nädälit pikk' ja innekõkkõ saava tukõ nuu kotussõ, kon seoniaoni viil sääntsit laagrit olõ-i olnu. Inne laagriilõ rahajagamist tetäs keväjä konkurss', tukõ saava kõgõ parõmba laagrimõttõ.

  Phare Acess Programm tugõ kolmõ maakunna ütist projekti inämb ku poolõ miljoni krooniga. Kuis taa projekti mano saa, tulõ küssü Võro maakunnan Oro Astridi (tel 78 28 054, 5283552, e-post' astridorg@hot.ee), Põlva maakunnan Kallavusõ Raili (50 45 489) ja Valga maakunnan Kaasi Ene käest (76 97 245, 52 050 72, e-post' enekaas@solo.ee)

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Mul om tan muro pääl, jah, delikatessi säänest ja määnest!

  Poliitik Padari Ivari kitt ummi partsõ, kiä elässe «Stenbocki majan» (Kroonika)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!