Nummõr' 171
Joulukuu 30. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Vana Võromaa 2008. aastagal
  2008. aastagal juhtu vanal Võromaal egäsugtsit tähtsit asjo
   
 • Edimäne Uma Pido 31.05 Kubijal
 •  
 • Vana Võromaa piirisildi saiva üles
 •  
 • Põlva maavanõmba edimäne aastak
 •  
 • Linte külä uhkus – Meinhardi Helina
 • Elo
   
 • Kihlkundõ korõmbidõ mäki pääl
 • Märgotus
   
 • Aastatsõõr vana Võromaa rahvaga
 •  
 • Marrani Riina: murõt tege tuu, et vanõmbil olõ-i latsi jaos aigu!
 • Innembi
  Perämine külg
  Perrähõikaminõ
  Kira
   
  Edimäne Uma Pido 31.05 Kubijal
   
  Otsari Silja, Uma Pido laulukuurõ üldjuht
    
   
  Otsari Silja 
    
  «Kõgõpäält oll’ tuu pido mi hindä jaos tähtsä: tunda ummi juuri, saia väke võrokõsõs olõmisõst. Tunda ütenolõmist uma kandiga. Tuud kõkkõ mi ka saimi tuust pidost.

  Või-olla seo pido avit’ mikandi rahval ka inämb arvo saia võro keelest. Võro keele eri kõlast ja kihlkundõst. Et ei olõ ütte võro kiilt, et egälütel või olla uma võro kiil.

  Ma olõ märgotanu, et vast sai nii mõnigi võro keele vastalinõ sõbraligumbas, ku nii pall’o ilosit laulõ är laulti.

  Umal Pidol kõlanuisi laulõ kotsilõ om küsüt ka päält pito. Naid tahetas laulda ja naid tahetas kullõlõda.

  Saimi seo pidoga mano mitmit häid laulõ, midä saami ka päält pito laulda.
  Väega hää miil om mul latsi üle, kiä saiva uman keelen laulda.

  Latsikuurõ oll’ hulga ja taa pido läts’ nuurilõ häste pääle. Tuu om kimmäs.

  Mullõ ku loomingulidsõlõ inemisele jääs Uma Pido seo aasta kõgõ tähtsämbäs ettevõtmisõs. Ma sai taa pido man tutvas ja kuuntüüd tetä mitmide väega põnõvidõ inemiisiga.

  Ma tiiä, et Umast Pidost kõnõldas ka Võrost kavvõmbal: Talinan, Pärnun. Nii et – Uma Pido jätse märgi maaha ja mitte väigokõsõ!»


   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!