Nummõr' 170
Joulukuu 16. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Esieräline joulukink
 • Uudissõ
   
 • Rebäsepoig tõi avvohinna
 •  
 • Võro kiil Lätimaal
 •  
 • Talvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Soodoma küläkeskus sai tandsutarõ
 • Elo
   
 • Eesti miis Afganistanin
 • Märgotus
   
 • Suurõ perre jõulu
 •  
 • Saarõ Evar: tiidmise olõ saanu Võrumaa inemiisi käest
 • Innembi
  Perämine külg
  Perrähõikaminõ
   
  Suurõ perre jõulu
   
    
   
  Kihulasõ Hille,Võrumaa latsirikkidõ perri ütisüse esinaanõ 
    
  Riigi toetus suurõ perre kodu kõrdategemises om kõgõ parõmb jõulukink

  Timahava tulõva jõulu Võrumaa suurilõ perrile kasinambalt ku muidu: pia kõik väiku poodikõsõ omma kaonu, kost varramba pakikraami saimi ja suuri käest olõ-i mõtõt küssüki. A egä joulupaki tuuperäst tegemäldä jää!

  Väega tenoligu olõmi noilõ häiele inemiisile, kes omma Võrun Selveri poodin mi kasti rahha pandnu – saami tuu iist ütisüse 101 perele jõulupido ja tõisi üritüisi kõrralda, ütisüse tarõ iist üüri massa. Liinarahvas tuu meile kõgõ latsirõivit, ka neo kulusõ mi perrile är.

  Õnnõs Võrumaal tüüpuudus viil väega vällä ei paistu, a asi lätt kehvembäs – kõgõ suurõmb koondamisõ oht om puidufirmadõn. Kes maal eläs, nal’alt tüüd ei lövvä. Päst uma majapidämine: lehm, kana, uma kartul – ots-otsaga tultas kokku.

  Ega riik ja umavalitsusõ es tiiäki seoniaoni täpsele, kuis mi suurõ perre eläse. Tiidä saia avit’ näid kodutoetusõ projekt (riik tugõ vähämbält nellä latsõga perri elämistingimuisi parõmbas tegemist (ehitämine, remontmine, kodolainu kistutaminõ) kooni 160 000 (ku perren om 4–7 last) vai kooni 320 000 (ku perren om inämb ku 7 last) krooniga.

  Kodo kõrdategemises küsse api 1546 peret. Seo kuu algusõn and’ tugõmisraha jagaja KredEx teedä, et riik jagi 423 perrele lakja 70,2 miljonit kruuni. Tukõ saiva 37 Võro ja 21 Põlva maakunna peret.
  – UL)

  Kodutoetusõ-projekti jaos kävevä Eesti latsirikkidõ perri ütisüse inemise kõigi toetusõ küsüjide elämise läbi.

  Ma esi käve 75 Võrumaa perre elämist uurman. Olli peris hiitünü, ku kehväste iks mõnõ perre eläse: aho-pliidi katski, katskidsõ katussõ ala kausi pantu.

  Väega hää miil om noidõ Võrumaa perri üle, kellele kodutoetust andas: tuu raha lätt õigõ kotussõ pääle!

  Loodami, et perre saava pia raha kätte, mõni ahi, pliit ja katus saa kõrda. Mõni eläs sotsiaalkortõrin ja taht hindä elämist osta.

  Noilõ perrile om tuu nigu jõulukingitüs, ku nüüt lepingu kõrda saava ja asi minemä lätt.

  Mul om väega hää miil üte ütsä latsõga Vahtsõliina perre üle, kes tege hindäle tüükuast elämist.

  Ku tuu ütskõrd valmis saa, sis tulõ tuust väega kinä elämine. Latsil om ruumi ja puha. Tollõn perren omma kõik väiku latsõ, kõgõ tsillemb oll’ kolmõkuunõ, ku ma sääl käve.

  Ilma kodutoetusõlda es jõudnu pall’o perre ilmangi umma elämist kõrda tetä. Rahha om lihtsäle nii veidü, et kõrvalõ ei saa midägi panda.

  Sotsiaalministeerium soovitas, et küsügu perre vallast tukõ: valla tiidvä jo kõgõ parõmbalõ, kuis näide perre eläse.

  Rahha ollõv kah ju antu toetuisi jaos küländ: mineväaasta jäi terve Eesti pääle 20 miljonni kruuni eski üle.

  A sääne küsümine om alandav. Ja vallaammõtnigõ suhtuminõ om mõnikõrd ja mõnõn vallan iks väega halv.

  Ku kodutoetusõ-asju aimi, sis mõni vallavalitsus es taha eski umma toetuskirja anda, et pere saasi kodutoetust küssü, kõnõlamalda rahast!

  Tuuperäst kävemi ka sotsiaalministeeriumin kõnõlaman, et olnu iks õigladsõmb, ku tukõ jaga riik, mitte umavalitsus.

  Suurõmb jago suurist perrist omma jo iks torõda inemise, kes püüdvä elun toimõ tulla. Tulõ sis tuu vällä, kuis tulõ.

  Looda siski, et jõuluaol peetäs iks kõiki Võrumaa suuri perrit meelen ja ka vallaammõtnigõl jakkus tahtmist näile mõni hää sõna üldä vai väiku kingitüs tetä.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!