Nummõr' 170
Joulukuu 16. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Esieräline joulukink
 • Uudissõ
   
 • Rebäsepoig tõi avvohinna
 •  
 • Võro kiil Lätimaal
 •  
 • Talvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Soodoma küläkeskus sai tandsutarõ
 • Elo
   
 • Eesti miis Afganistanin
 • Märgotus
   
 • Suurõ perre jõulu
 •  
 • Saarõ Evar: tiidmise olõ saanu Võrumaa inemiisi käest
 • Innembi
  Perämine külg
  Perrähõikaminõ
   
  Soodoma küläkeskus sai tandsutarõ
   
  Harju Ülle jutt ja pilt
    
   
    
  12. joulukuu pääväl tull’Erästviirde Soodoma küläkeskusõ tandsutarrõ kokko nii hulga rahvast, et kõigilõ jakku-es tuulõgi.

  Küläkeskusõ juht Kongo Sirje (pildi pääl keskel, võtt küläliisi käest kingitüisi vasta) lohut’, et pia tellitäs kõrda ja suurõmbas tettühe tarrõ ka vahtsõ tooli.

  Paiklik rahvas oll’ rõõmsa, et lõpus om näil sääne suur tarõ, kon tandsu saa keeruta – otsa tekk’ kõrraga vallalõ Põlgastõ kultuurimaja tandsurühm «Kullerkupp». Üles astsõ ka sõnakustnik Lälli Jüri.

  Kongo Sirje kõnõl’, et küläkeskusõ kõrdategemise mõtõ tull’ sis, ku paiga pääle tetti MTÜ Päri Selts. Seltsin om Põlgastõ ja Soodoma rahvas. «Et siiä majja jäi õnnõ raamadukogo, sidet ei olõ inämb, sis teimi vallalõ ettepanõgi taa maja kõrda tetä,» seletäs Kongo Sirje. «Seo om vana vallamaja ja mõtlimi tuu säänest muudu kõrda tetä, nigu seo vanastõ oll’.» 2003. aastagal saadi Iirimaalt edimäne toetusõ-raha ja suvõs oll’ saali niipall’o kõpitsõdu, et kõlvas’ küläpäävä aos käsitüünäütüse üles panda.

  Täämbädses peris kõrda saanu tandsutarõn naatas vahtsõ huuga pidosid kõrraldama, edesi tetäs raamadukoko lajõmbas. «Rahvast om meil kõikaig hulga käünü,» ütles Kongo Sirje. «Teemi ütitselt ka maja ümbrelt kõrda. Tsipa kurb om õnnõ tuu, et nuuri käü veidü.»


   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!