Nummõr' 170
Joulukuu 16. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Esieräline joulukink
 • Uudissõ
   
 • Rebäsepoig tõi avvohinna
 •  
 • Võro kiil Lätimaal
 •  
 • Talvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Soodoma küläkeskus sai tandsutarõ
 • Elo
   
 • Eesti miis Afganistanin
 • Märgotus
   
 • Suurõ perre jõulu
 •  
 • Saarõ Evar: tiidmise olõ saanu Võrumaa inemiisi käest
 • Innembi
  Perämine külg
  Perrähõikaminõ
   
  Rebäsepoig tõi avvohinna
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Hälvini Yyhelyle miildüs pildistä innekõkkõ eläjit Võidupilt rebäsepojaga 
      
  Räpinä-lähküdse Pahtpää külä tütärlats Hälvini Yyhely (15) võitsõ timahavatsõl Eesti Loodusõ fotovõistlusõl korgõ avvohinna – tä pildist’ kõgõ parõmba eläjäfoto (nuuri siän).

  «Tuu oll’ nii, et ütel õdagul lätsi mõtsa kõndma, mul oll’ vahtsõnõ fotoaparaat ja ma olli häste õnnõlik, et ma tuu olli saanu,» seletäs Yyhely (üteldäs üühelü – UL) uma võidupildi saamisõ luku. «Löüdse üte kotussõ, mõtli, et sääl om kiäki. Oll’gi – repän!»

  Tütärlatsõl oll’ seo edimäne fotovõistlusõl ütenlüümine.

  Pildistämise huvi om täl olnu nii puul aastakka. Tuust aost, ku tä hindäle tuu vahtsõ Olympusõ piiglikaamõra sai (a nigu vana pildistäjä, unistas tä täämbä joba parõmbast aparaadist!).

  Maalt peri tütrigulõ miildüs pildistä innekõkkõ luudust. Eläjäkeisi. «Mullõ miildüse väega kitsõ,» seletäs tä. «Mu kodo man käävä nä väega sakõst. Ma iks käü kaemah, kas nä omma sääl. Mõnikõrd tulõva kitsõ mullõ ligi, a tõnõkõrd läävä kõrraga är mõtsa.»

  Luudusõn pand tä päält pildimassina saamist pall’o inämb tähele ku inne. Ja kõnõlõs kah nigu vana luudusõpildistäjä, et põnõva eläjä tüküse õkva sis vällä hüppämä, ku pildimassin om kodo jäänü, mälukaart täüs vai aku tühäs saanu. Nigu Murphy-säädüs ette näge!

  Koton olõ-i tütärlatsõl kah’os üttegi eläjät, eski kassi vai pinni. «Võhru omma,» ütles tä. «Kunagi olli kass, pini, hopõn ja eski kitsõ. A eläjäpidämine om rassõ!»

  Inne elli tütrik üten perrega Võro- ja Setomaa piiri pääl Puugnitsa külän. Sääl pidä timä esä seoniaoni mehitsit.

  Üts keväjä lahk’ nuur kahr üte mesipuu är. «Trehväs’ nii, et tuu oll’ kõgõ kurjõmb pere,» seletäs tütärlats. Või-olla tuuperäst jätt’ kahr tõsõ paku putmalda ja pagõsi är.

  Kahru olõ-i tütärlats kah’os viil esi nännü, a jälgi külh hulga.

  Umaperädse nime mõtõl’ Yyhelyle vällä imä. Täl om ka sõsar Lumileid ja väiku veli, kink nimi omgi Veli. Sõbra omma timä esierälidse nimega külh joba är harinu, a võõra mõista-i seod sakõst õigõhe vällä üldä.

  Keväjä lõpõtas Hälvini Yyhelü Vilustõ kooli 9. klassi. Miä edesi saa, ei mõista tä viil täpsele üldä. Tälle miildüs bioloogia, a matõmaatiga om mõnikõrd pall’o rassõ.

  Väikun koolin om timä meelest hää kävvü. «Suurõh koolih, liinah om väega pall’o rahvast ja tuu mullõ sukugi ei miildü!» seletäs tä.
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!