Nummõr' 169
Joulukuu 2. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kündle panti palama
 • Uudissõ
   
 • Romantilinõ õudus Pokumaal
 •  
 • Nõvvokoda avitas rahvarõivit tetä
 •  
 • Uma Pido DVD telmine
 •  
 • Kõnõldas Läti lõunaeestläisist
 •  
 • Padjasado Urvastõn
 • Elo
   
 • Jutuvõistlusõ võitja: kõik om elust maaha kirotõdu!
 •  
 • Jutuvõistlusõ parõmba jutu
 •  
 • Keeleuurja tege luudusõst pilte
 • Märgotus
   
 • Maaelo – tugi naasõlõ
 •  
 • Sarapuu Arvo: kohustusligu riigieksämi võissi peris är häötä!
 • Innembi
  Perämine külg
   
   
   
  Tarrõ helü saamisõ lugu
   
  Mandli Sulõv
   
  1957. aastal olli ma säitsmeaastanõ, ku mu imä Moskvast raadio telse.

  Oll’ keerolinõ tallitus. Pidit võimõ käest lua saama, et mille sullõ õkva kolmõlainõlist vaia, ku katõlainõlinõ tuusama as’a är aja. Ti tahati Ameeriga hellü kullõlda lühkü lainõ päält, ütlivä võimu.

  Võimu seleti, et pikä lainõ päält kuulõti kõiki Vinnemaa ja kesklainõ päält Eesti uudisit. Nii es antagi kolmõlainõlist, anti katõlinõ.

  Luaga tull’ tetä telmine tollõaigsõ side kaudu. Ku pakk käen oll’, tull’ tõist katõ mehega nõsta. Võisõ olla uma kolm-nelikümmend killo rassõ.

  Raadio tühi es kaalu pall’o, vast viis killo, a kats anuuti ja aku kaaldsõva päämidse osa. Vasõst traadikerä ja tsingitüst traadist maandusõ jaos ollõv traat kaaldsõva kah mõnõ kilo.

  Sõs oll’ viil vändäga maanduspesä, mis kruvvõga saina pääle käve ja vinnekiilne oppus oll’ kah üten. Kats valgõt isolaatorit olliva kah.

  Noidõ isolaatorrõ vaihõlõ tõmmati tuu vasõst antenn, mis hariligult katõ katusõ vaihõl oll’.

  Kummagi isolaatori kinnütämises katusõ har’ast välän olõva toki külge kullu kah jupikõnõ tsinktraati är. Antenni külest tull’ tõnõ vasõst keerotõt peenemb traat, mis kah üten oll’, vändäga maanduspesä külge.

  Edesi tetti ühendüs raadio külge. A maandusjuhe tull’ läbi maanduspesä raadiost vällä poolõtõsõ miitredse raudpulga külge. Tuu pulk, mis maa sisse tull’ lüvvä, pidi hindäst olõma.

  Kõiki noid töid tull’ as’atundjal meistril laskõ tetä, kes mõistsõ säändsele katõlainõlidsõlõ raadiolõ helü sisse aia. Anoodi andsõva raadiolambõlõ vuulu, a akut oll’ vaia raadio seen tollõ peenembä värgi jaos.

  Ku helü tarrõ sai, kõnõl’ õkva elektrifitsiirmise kavast, et ka külli sisse piäsi naatama elektrit pandma. Mi külän sõs elektrit es olõ.

  Meistri hoiat’, et kullõlgõ veidü, sõs ei piä nii ruttu vahtsit küttit telmä. Nuu peivä vasta umbõs aasta aigu. Vahtsõsttelmine oll’ lihtsämb. Es olõ inämp lupa vaia.

  Vot sääne oll’ puul aastagasata tagasi tarrõ helü saamisõ lugu, mis parhillatsõl aol ei olõ määnegi ime. Taa lugu juhtu Haani vallan Villa külän. Täämbädses toda maia inämb ei olõ.

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!