Nummõr' 169
Joulukuu 2. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kündle panti palama
 • Uudissõ
   
 • Romantilinõ õudus Pokumaal
 •  
 • Nõvvokoda avitas rahvarõivit tetä
 •  
 • Uma Pido DVD telmine
 •  
 • Kõnõldas Läti lõunaeestläisist
 •  
 • Padjasado Urvastõn
 • Elo
   
 • Jutuvõistlusõ võitja: kõik om elust maaha kirotõdu!
 •  
 • Jutuvõistlusõ parõmba jutu
 •  
 • Keeleuurja tege luudusõst pilte
 • Märgotus
   
 • Maaelo – tugi naasõlõ
 •  
 • Sarapuu Arvo: kohustusligu riigieksämi võissi peris är häötä!
 • Innembi
  Perämine külg
   
   
   
  Keeleuurja tege luudusõst pilte
   
  Rahmani Jan
    
   
  Mõtsa Mari üten tütre Loonaga Põlva raamadukogon kohvilavva takan 
    
  Minevä riidi istuti Põlva raamadukogon lavva ümbre ja süüdi kuuki. Perämäst päivä oll’ üllen Mõtsa Mari (Mari Mets, 30) fotonäütüs «Aastaajad Tartus».

  «Ma näütüst pidolidsõlt valla es tii, tuuperäst kutsõ tutvit kokko inne näütüse maahavõtmist,» selet’ Põlvast peri Mõtsa Mari.

  Näütüsel om kokko katstõist pilti, egäst aastaaost kolm. «Ma olõ tennü säändse valiku, et egäst aastaaost om üts suurõmb kaehus ja kõrval kats detaili,» selet’ Mari, kinkalõ miildüs kõgõ inämb luudust pildistä.

  Aasta algusõn oll’ näütüs üllen Tarton Lõuna-Eesti keskusõn. Edesi lätt näütüs Verska raamadukokko, kon pilte saa nätä aasta lõpuni. Säält edesi rändäs näütüs Vastse-Kuuste raamadukokko.

  Seo näütüse pildi omma tettü Tarto liinan, a kas Maril om plaanin ka Võromaast pildinäütüs kokko säädi? «Jah, sääne plaan om,» ütel’ Mari. Täl om tettü pilte Põlvast, Taivaskuast ja Meenikunnust.

  A muidogi ei olõ pildistämine Mari tüü. Mari tüütäs Tarto Ülikooli man ja uur võro kiilt. Parhilla pand tä kokko kogomikku lõunõeesti keelesaarist ja tege doktoritüüd võro kõnnõkeelest ja läbikäümise võrgustigõst.

  Mari huvi võro keele vasta om peri kotost, a kõgõ suurõmb huvi tull’ päält tuud, ku tä trehväs’ 1995. aastagal Lüllemäele Kaika suvõülikuuli.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!