Nummõr' 169
Joulukuu 2. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kündle panti palama
 • Uudissõ
   
 • Romantilinõ õudus Pokumaal
 •  
 • Nõvvokoda avitas rahvarõivit tetä
 •  
 • Uma Pido DVD telmine
 •  
 • Kõnõldas Läti lõunaeestläisist
 •  
 • Padjasado Urvastõn
 • Elo
   
 • Jutuvõistlusõ võitja: kõik om elust maaha kirotõdu!
 •  
 • Jutuvõistlusõ parõmba jutu
 •  
 • Keeleuurja tege luudusõst pilte
 • Märgotus
   
 • Maaelo – tugi naasõlõ
 •  
 • Sarapuu Arvo: kohustusligu riigieksämi võissi peris är häötä!
 • Innembi
  Perämine külg
   
   
   
  Jutuvõistlusõ parõmba jutu
   
  Nal’alidsõ jutu:

  1. «Sõda oll’, a tankõ es olõki» (Rebäse Marina) – 49p (Võidujutt!)
  2. «Joba lätsivä» (Leoki Hilja) – 31p
  3. «Petüs reklaam» (Pressi Heldur) – 23p

  Tõsidsõ jutu:

  1. «Kuis kuulja ello tull’» (Ämariku Volli) – 46p
  2. «Johannese lugu» (Vähesoo Luule) – 44p
  3. «Kiisapojast odavamb» (Säinasti Asta) – 27p

  26-1 punkti saiva viil jutu (inämb punktõ saanu jutu iinpuul):

  «Viimäne paraat, ilma muusikalda» (Orassoni Rael-Adiina)
  «Arm, viha ja tapminõ» (Kalkuna Mati)
  «Täüdüssega praaditu kass» (Ämariku Volli)
  «Partei avitas» (Jegorovi Eevi)
  «Piinlik lugu» (Oraveere Anni)
  «Kuulja peräh käük» (Ämariku Volli)
  «Ehmatus» (Oraveere Anni)
  «Mustikit otsman» (Liberi Malle)
  «Kitsõ Mandi turvavüüd ostmah» (Läti Vaike)
  «Naisipäiv Kolpino saarõ pääl» (Ämariku Volli)
  «Hüä äriplaan» (Oraveere Anni)
  «Kuis mi Kallega vaimõ vällä kutsimi» (Otsa Kallõv)
  «Nahatäüs» (Oraveere Anni)
  «Pulma ilma kosilasõlda» (Liira Singa)
  «Tütrikkõga sannah» (Kuusõ Villu)
  «Miilits kartsuh» (Ämariku Volli)
  «Seebikas ja viläkülv» (Jõgi Juta)
  «Edimäne tüüpäiv» (Oraveere Anni)
  «Latsõpõlvõ seenehkäümine» (Hurda Veera)
  «Matussõlugu» (Vähesoo Luule)
  «Sõltlasõ» (Säinasti Asta)
  «Kaabu ja kats taksot» (Säinasti Enno)
  «Mu imä lamba ja varsaga sõidu» (Mandli Sulõv)
  «Esieräline lehmä tallitamisõ lugu» (Mandli Sulõv)
  «Julgõ hundi rind om rasvanõ!» (Pärnaste Leida)
  «Küüdsiga jahipini» (Kalkuna Mati)
  «Naarukotus nr 1» (Oraveere Anni)
  «Rongiõnnõtus» (Posti Olev)
  «Sinine iispäiv» (Oraveere Anni)
  «Koonõrdaminõ» (Jegorovi Eevi)
  «Kuis mu austaja autoga ojja läts’» (Ehte Elbe)
  «Kuri miis» (Oraveere Anni)
  «Naarukotus nr 3» (Oraveere Anni)
  «Poja omma mul õigõ naksi» (Säinasti Asta)
  «Vargalugu» (Orassoni Rael-Adiina)
  «Viina võim» (Oraveere Anni)
  «Kardokalugu» (Säinasti Asta)
  «Mõtlõmalda tego» (Oraveere Anni)
  «Rüähakkõ palotaminõ» (Jegorovi Eevi)
  «Vastaolu» (Oraveere Anni)

  Eräavvohinna:

  Ettekuulutusõ täüdemineki eräpreemiä:

  «Viimäne paraat, ilma muusikalda» (Orassoni Rael-Adiina)

  Elolidsõ jutu eräpreemiä:

  «Seebikas ja viläkülv» (Jõgi Juta)

  Hõigunimejutu eräpreemiä: «Naarukotus nr 3» (Oraveere Anni)

  «Nigu mustik kahrupersele!»-preemiä: «Mustikit otsman» (Liberi Malle)

  Lühkült ärütlemise preemiä: «Koonõrdaminõ» (Jegorovi Eevi)

  Ütiskunna mädäpaisõ vallakakmisõ preemiä: «Julgõ hundi rind om rasvanõ!» (Pärnaste Leida)

  Vanasõna täüdemineki preemiä: «Kuis ma uma tsehkendüse peräst tüüst ilma jäi» (Jõksi Ado)

  Hää latsõ-iä mälehtüse preemiä: «Latsõpõlvõ seenehkäümine» (Hurda Veera), «Mudamulatt vai poripoiskõnõ» (Säinasti Enno)

  Pinijutu eräpreemiä: «Küüdsiga jahipini» (Kalkuna Mati)

  Sannajutu eräpreemiä: «Tütrikkõga sannah» (Kuusõ Villu)

  Piinü seletüse eräpreemiä: «Esieräline lehmä tallitamisõ lugu» (Mandli Sulõv)

  Saatusligu vidämise eräpreemiä: «Rongiõnnõtus» (Posti Olev)

  Hallõ elo kujotamisõ eräpreemiä: «Aabidsa kikas ja ämm» (Riitsaarõ Lainõ)

  Lustipreemiä: «Pulma ilma kosilasõlda» (Liira Singa)

  Hindäkittüse eräpreemiä: «Kavval Brüsseli poiskõnõ» (Väljandu Ellen)

  Viil saa eräpreemiä ainukõnõ jutuvõistlusõlõ kirotanu lats Sae Ats (12), kiä kirot’ jutu «Kuis mu kallis sõsaralats mullõ pessä andsõ».


   
  Jutuvõistlus oll’ tõsitsõmb
   
  Uma Lehe timahavadsõlõ suurõlõ jutuvõistlusõlõ saadõti kokko 80 juttu. Kirotajit oll’ 30: mitmõst Võromaa nukast ja Setomaalt kah.

  Juttõ saadi ka võrokõsõ ja seto, kiä eläse umast sünnükotost kavvõn, a iks umma kiilt ja miilt avvu seen hoitva.

  Tõsitsit juttõ oll’ timahava inämb kirotõt ku varatsõmbil aastil – või-olla juht rassõmbas muutunu elo inemiisi mõttõ tõsitsõmbidõ ja kurvõmbidõ asjo pääle. Tiiä-i kas mõot’ tuu, et mineväaastadsõ jutuvõistlusõ võit’ jutt «Surnukuurih», a timahava saadõti meile ka peris hulga koolnu-juttõ. Mõni näist muidoki heräsi jutu lõpus üles, nii et jutt sai õks õnnõligu lõpu.

  Mitmõ kirotaja kirodi ka surmasuust päsemisest, oll’ juttõ esihindä äpärdüisist ja ka latsõ-iä mälehtüisi. Oll’ ka häid nal’ajuttõ, mille pääle kõrraga suutävve naarda sai.

  Þürii (Kauksi Ülle, Ojari Triinu, Koha Priit, Kalkuna Andreas, Rahmani Jan ja Harju Ülle) säädse ritta tõsidsõ ja nal’alidsõ jutu eräle. Kõgõ parõmb nal’ajutt sai egä þürii liikmõ käest 10 punkti, kõgõ parõmb tõsinõ jutt kah 10. Edesi häädüselt tõnõ nal’ajutt 9, tõsinõ jutt kah 9 punkti ja nii edesi üte punktini vällä. Jutuvõistlusõ võitjas tull’ tuu jutt, miä sai kokkovõttõn kõgõ inämb punktõ.

  Taa võidujutt ilmus seon Uman Lehen, tõsõ jutu jääse umma kõrda uutma. Püvvämi kõgõpäält är trükki kolm parõmbat tõsist ja kolm parõmbat nal’ajuttu, tõisi juttõ panõmi lehte tuu perrä, et iks talvinõ jutt talvitsõl aol, suvõjutt suvõaol jne.

  Uma Lehe toimõndus


  Jutuvõistlusõ avvohinna panni vällä:

  Põlva Tarbijate Ühistu (pääavvohind!)
  OÜ Linnamäe Puit
  Haani söögitarõ
  Alvela Mati
  Põlva Perejuuksur (Jaama 12a Säästumarketi pääl)
  OÜ Kanepi Aiand
  Võru Linnateater
  Kalkuna Mari
  Alaveski eläjäpark
  Võro instituut, Setomaa valdadõ liit ja Uma Lehe toimõndus

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!