Nummõr' 169
Joulukuu 2. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kündle panti palama
 • Uudissõ
   
 • Romantilinõ õudus Pokumaal
 •  
 • Nõvvokoda avitas rahvarõivit tetä
 •  
 • Uma Pido DVD telmine
 •  
 • Kõnõldas Läti lõunaeestläisist
 •  
 • Padjasado Urvastõn
 • Elo
   
 • Jutuvõistlusõ võitja: kõik om elust maaha kirotõdu!
 •  
 • Jutuvõistlusõ parõmba jutu
 •  
 • Keeleuurja tege luudusõst pilte
 • Märgotus
   
 • Maaelo – tugi naasõlõ
 •  
 • Sarapuu Arvo: kohustusligu riigieksämi võissi peris är häötä!
 • Innembi
  Perämine külg
   
   
   
  Romantilinõ õudus Pokumaal
   
  Saarõ Evar
    
   
  Mõtsan etendi näütetsõõri noorõ Jaigi juttõst peri tontõ 
    
  Aol, ku õdagu omma väega pikä ja pümme, om kõgõ parõmb aoviidüs juttõ kõnõlõminõ. Pokumaal loeti 28. märdikuu õdagu ette Jaigi Juhani tondijuttõ.

  Ettelugõjas oll’ Silmä Anu, kiä oppas Antsla gümnaasiumin eesti kiilt, kirändüst ja juhatas ka näütemängutsõõri. Tä lugi Jaigi jutu «Jaaniüü» ja tõsõ jutu Sika Madissõst ni naksikõisist.

  Latsilõ ja suurilõ, kedä oll’ pokukuan kullõman umbõs 50 henge, väega miildü. Latsõ kõnõli küsümise pääle, et nä pelgäse kummituisi ja hirmsit filme telekast.

  Perän minti tõrvassidõ valgõl mõtsa. Sääl etendi näütetsõõri noorõ egäsugumaidsi tontõ, kedä Jaigi juttõn ette tulõ.

  Mõni tont, nigu Säni, oll’ peris sänilt vällä mängit, a näütüses Puraskit kaiõn tull’ ette, et egän klassitarõn lövvüs sääne tüüp.

  Õdagist kogunõs näid «Tarekese» ette joba viie- vai kümnekaupa. Nüüt ei julgu hoobis Antsla pääl liiku, ku tiiät, kiä või hinnäst säändside tüüpe pargin käkki.

  A kostüümi olli näil häste vällä tulnu. Ku tuud asja viil piäs mängitämä, sõs piässi vast märkmä, kuis saanu teksti mõnõ vimka vai seoilmaaigsõ arõndusõ sisse tuvva, et mängitü tonditüübi ka jutu poolõst uskmist väärt olõssi.

  Egäl juhul rahvalõ mõtsalisõ miildüvä. Nooril hindil oll’ kah perän illo pall’o, ku ütenkuun Padasuumäe muru pääle tiid juuma ja kuklikku süümä minti.

  Tõrvassõ palli, tsäivesi auras ja üten kuusõsaarõn ai kiäki vilepilliga hüppä hellü.

  Sääne asi ei saa kergele meelest minnä, ku kuul’ ütskõrd läbi om. Tuuperäst om Silmä Anu iks väega oo-koo oppaja. Ja tuud, kuis tä tondijuttõ kõnõlas, tahassi tõnõ kõrdki kullõlda.

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!