Nummõr' 168
Märdikuu 18. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Targa Vilustõst ja Varstust
 • Uudissõ
   
 • Aasta naanõ – Kauksi Ülle
 •  
 • Sika Heino olõs saanu 75
 •  
 • Uma nätäl Vilustõh
 •  
 • Lustlik aoviidüs vai rullnokkõ ullus?
 •  
 • Kopratamm lahuti är
 • Elo
   
 • Lõvvapooligu Krabilt
 •  
 • Helju tõmbas juttõ nigu käüsest vällä
 • Märgotus
   
 • Kalda Rait: joba noorõst pääst sai kõikaig taivahe vahitus!
 •  
 • Maaelo – põnnõv puutrimäng
 • Perämine külg
   
   
  Uma nätäl Vilustõh
   
  Võro keele nädälist sai hingikuu algusõh Vilustõ koolih tõistmuudu tõsõ õppõveerändi alostus. Valisimi nädäli tunnislausõs «Vanavanõmbidõ kiil»:kõnõliva jo täämbäidsi koolilatsi vanavanõmba kõik aig võro kiilt.

  Kooli raamadukogoh sai kaia võrokeelitside raamatidõ näütüst. Vanõmba astmõ koolilatsilõ olliva võro keele tunni, koh loimi nal’ajuttõ ette, pannimi noid eesti kiilde. Loimi Umma Lehte ja lahendimi säält mõistatuisi. Nädäli naglos sai võrokiilse teksti opminõ lastekas.ee multiga «Mehiläse» jaos ja võro keele olümpiaadis valmistuminõ.

  Neläpäävä tull’ meile küllä Ojari Triinu. Tä kõnõl’ ja lugi umma raamatut «Suur must pini». Kõigilõ paksõ huvvi võrokiilside multikidõ kaeminõ suurõ ekraani pääl. Päävä lõpõtusõs võtt’ Triinu multiga teksti üles, loiva 5. klassi latsõ ja mõnõ tõõsõki.

  Puulpäävä kävevä Aia Sirli ja Rohtla Janeli 8. klassist Võroh võro keele olümpiaadil.

  Mi vanavanõmbidõ kiil um sääne, milleh ei tulõ miilde üttegi raamatut egä telegasaadõt, kos kõnõldas tapõlusõst vai muust vägivallast. Hätist saa võrokõnõ jako iks pehmembält ja nal’aga. Nii ellivä mi vanavanõmba ja egas püvvämi mi kah sinnäpoolõ.

  Liiva Aasa

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!