Nummõr' 168
Märdikuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Targa Vilustõst ja Varstust
 • Uudissõ
   
 • Aasta naanõ – Kauksi Ülle
 •  
 • Sika Heino olõs saanu 75
 •  
 • Uma nätäl Vilustõh
 •  
 • Lustlik aoviidüs vai rullnokkõ ullus?
 •  
 • Kopratamm lahuti är
 • Elo
   
 • Lõvvapooligu Krabilt
 •  
 • Helju tõmbas juttõ nigu käüsest vällä
 • Märgotus
   
 • Kalda Rait: joba noorõst pääst sai kõikaig taivahe vahitus!
 •  
 • Maaelo – põnnõv puutrimäng
 • Perämine külg
   
   
  Sika Heino olõs saanu 75
   
  11. märdikuul oll’ Võru kultuuritegeläse Sika Heino 75. sünnüaastapäiv. Tollõl pääväl avvustiva muusõumi rahvas ja sõbra muialtpuult Heino mälehtüst Estonia mälehtüssamba man ja ildamba Kreutzwaldi muusõumi tiitarõn.

  Heino oll’ üts noist 17 võrukõsõst, kiä jäi 1994. aastal Õdagumerre üten Estonia laivaga.

  Võrumaa muusõumi juhataja Telgi Maimu kõnõl’ Heinost ku väega häätahtligust ja abivalmist sõbrast. Timä kirävahetusõst, uurmis- ja kirätüüst oll’ kassu nii muusõumilõ ku ka Võrumaa rahvalõ. Heino and’ vällä Viruskundra aolehte ni pidi vanaraamadupuuti. Pall’o Heino mõttit jäi ellu viimäldä, muu hulgan ka võrukeeline latsiraamat umast latsõpõlvõst Vanan-Saalussõn.

  Valpri Liina

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!