Nummõr' 168
Märdikuu 18. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Targa Vilustõst ja Varstust
 • Uudissõ
   
 • Aasta naanõ – Kauksi Ülle
 •  
 • Sika Heino olõs saanu 75
 •  
 • Uma nätäl Vilustõh
 •  
 • Lustlik aoviidüs vai rullnokkõ ullus?
 •  
 • Kopratamm lahuti är
 • Elo
   
 • Lõvvapooligu Krabilt
 •  
 • Helju tõmbas juttõ nigu käüsest vällä
 • Märgotus
   
 • Kalda Rait: joba noorõst pääst sai kõikaig taivahe vahitus!
 •  
 • Maaelo – põnnõv puutrimäng
 • Perämine külg
   
   
  Aasta naanõ – Kauksi Ülle
   
  Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon valisi Eesti timahavatsõs aasta naasõs Kauksi Ülle.

  Taa ühendüse juht Ravva Jana selet’ pühäpäävätsen Kanal 2 Reportõri-saatõn, et aasta naasõ tiitli andas silmäpaistva teo iist, miä om tähtsä nii tervele Eestile ku ka laembalõ ilmalõ: «Kauksi Ülle om uma Taarka-näütemängu kirotamisõ ja seto kultuuri elloviimisega üts mi rahvuskultuuri alusõpandjist.»

  «Ma olõ kõgõ eesti naisist luku pidänü, nä omma tüüka, ettevõtligu ja tubli, tenü näile om Eesti rahvas alalõ,» ütel’ Kauksi Ülle aasta naasõs saamisõ puhul. «Ma ei tunnõ, et ma olõssi kõigist parõmb, vastapite, et olõ võrdnõ ja soovi kõigilõ eesti naisilõ õnnõ, tervüst ja väke, et mi rahvast edesi kanda.»

  Kauksi Ülle om peri Võromaalt Rõugõ kandist Pärlijõõlt. Tä om opnu aokirändüst, a saanu tuntus võrokeelidse kiränikuna. Kauksi Ülle om ka võrokeelidse aabidsa kokkosäädjä.

  Parhilla eläs Kauksi Ülle üten uma perrega Setomaal Obinitsan.

  UL

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!