Nummõr' 167
Märdikuu 4. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kopra uputi tii är
 • Uudissõ
   
 • Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
 •  
 • Kotussõnimepäiv Võrol
 •  
 • Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
 •  
 • Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
 •  
 • Võro keele nätäl 3.– 8. märdikuul
 • Elo
   
 • Nõglaravitohtri imeht ei tii
 •  
 • Koolilatsõ: väiku kuul om kõgõ parõmb koolivägivalla ärhoitja!
 • Märgotus
   
 • Palo Timo: vaimu piät triinma, muido lindas katus päält!
 •  
 • Valtoni Arvo: Opimi ütstõsõlt!
 • Kirä
  Jutuvõistlus!
  Perämine külg
   
   
   
  Uma Lehe 2008. aasta suur jutuvõistlus!
   
  Uma Leht kuulutas vällä joba viiendä periselt juhtunuisi juttõ võistlusõ. Egä aastaga om jutuvõistlusõlõ saadõt inämb juttõ. Loodami ka seo kõrd lukõ ja tõisilõ lugõmisõs är trükkü hulga põnõvit, lustiliidsi ja ummamuudu lukõ. Parõmba jutu trükümi är 2009. aastaga joosul. Noidõ kirotaja saava honorarri kah.

  Seo kõrd oodami võistlusõlõ kattõ sorti juttõ:

  1. Periselt juhtunu nal’akas lugu

  Või kirota juttõ nal’aliisist johtumiisist hindä perren, tutvidõ-sõpruga juhtunuist as’ust, külä pääl ette tulnuist vipõruisist, kala- ja jahimehenall’u, bussin, tohtri man ja muial kuultuisi ummamuudu jutuajamiisi jne. Väega omma oodõdu kirätüü tohtridõ, bussijuhtõ, autopoodi müüjide ja tõisi käest, kink tüü man pall’o rahvast käü ja egä päiv midägi nal’alist sünnüs. Jutu piäsi olõma periselt juhtunu (vähämbält piäsi kirotaja tuud esi uskma). Anõkduutõ pallõsi mitte saata!

  2. Periselt juhtunu tõsinõ, piaaigu uskmalda lugu

  Egäle inemisele om elon ette tulnu vähämbält üts sääne lugu, miä jääs elos aos miilde. Tuu või olla kurblinõ, oppusõga, saatuslik vai muido esimuudu lugu, millest uman tutvustsõõrin pikkä aigu kõnõldas. Lugu, midä om rassõ vällä märki, a kae, ummõhtõ om periselt juhtunu.

  Kuis juttõ saata

  Egä inemine või saata nii pall’o juttõ ku taht.

  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle.

  Egän jutun piäsi kimmähe olõma kirän säändse as’a: päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, täpsä kotussõnimi, kon lugu juhtu, jutu tegeläisi õigõ nime (ku tahati, et lehen olnu teil vai ti juttõ tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu eräle luu lõppu mano!).

  Egä jutu(!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr!

  Tõsitsit ja nal’aliidsi juttõ hindas þürii eräle. Oodami juttõ 17. märdikuu pääväni! Jutu saatkõ: info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tartu 48, 65609 Võro liin. Tunnissõna: jutuvõistlus.

  Parõmbilõ kirotajilõ omma vana Võromaa ettevõtja avvohinnas vällä pandnu hulga ummi ja häid asjo!

  Pääavvohind: 3 tunni aoviitmist Põlva Tarbijate Ühistu vahtsõn bowlingusaalin vahtsõn EDU kaubanduskeskusõn Põlvan (bowling, piljard, teretulõmast-joogi 4–6 inemisele)

  Avvohinna Uma Lehe toimõndusõ puult: egä jutuvõistlusõlõ kirotaja saa avvohinnas rõivast Uma Lehe poodinkäümise koti ja Võro-Seto tähtraamadu 2009.

  Lisas omma parõmbilõ kirotajilõ avvohinnas Uma Lehe hammõ, võrokeelidse raamadu, lasõrtsõõri, kaseti ja vana Võromaa sainakaardi.

  Kõik kirotaja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto!

  Uma Lehe toimõndus
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!