Nummõr' 167
Märdikuu 4. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kopra uputi tii är
 • Uudissõ
   
 • Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
 •  
 • Kotussõnimepäiv Võrol
 •  
 • Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
 •  
 • Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
 •  
 • Võro keele nätäl 3.– 8. märdikuul
 • Elo
   
 • Nõglaravitohtri imeht ei tii
 •  
 • Koolilatsõ: väiku kuul om kõgõ parõmb koolivägivalla ärhoitja!
 • Märgotus
   
 • Palo Timo: vaimu piät triinma, muido lindas katus päält!
 •  
 • Valtoni Arvo: Opimi ütstõsõlt!
 • Kirä
  Jutuvõistlus!
  Perämine külg
   
   
  Puiga om illos!
   
  Käve Puigal, külä 370. aastapääväl, külh joba suvõ lõpupoolõ, a hing ei anna seoniaoni rahhu – piät õks vällä ütlemä, ku ilosas ja kõrda tett om Puiga.

  Kuna elli ka esi kunagi pikembät aigo sääl, sõs tiiä võrrõlda.

  Ku esi sääl elli, oll’ Puiga paari suurõmba maja, poodi ja latsiaiaga väikukõnõ külä. Lille oll’ maiu ümbre veidü. Kuuli ja parki õs olõ ollaki.

  Parhilla om Puiga joba väiku allõv. Egäl puul om tunda inemiisi tüükust ja kõrraarmastust.

  Haljastusõ iist kandva huult Vijardi Külli ja Reili Anu (timä huult ja iloarmastust om nätä latsiaia ümbre). Latsiaid om suutumas tõõsõ näo saanu, nigu terve Puiga.

  Soovi kõigilõ Puiga inemiisile jõudu ja tervüst. Hoitkõ umma ilosat küllä!

  Jõgi Juta
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!