Nummõr' 167
Märdikuu 4. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kopra uputi tii är
 • Uudissõ
   
 • Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
 •  
 • Kotussõnimepäiv Võrol
 •  
 • Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
 •  
 • Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
 •  
 • Võro keele nätäl 3.– 8. märdikuul
 • Elo
   
 • Nõglaravitohtri imeht ei tii
 •  
 • Koolilatsõ: väiku kuul om kõgõ parõmb koolivägivalla ärhoitja!
 • Märgotus
   
 • Palo Timo: vaimu piät triinma, muido lindas katus päält!
 •  
 • Valtoni Arvo: Opimi ütstõsõlt!
 • Kirä
  Jutuvõistlus!
  Perämine külg
   
   
  Võro keele nätäl 3.–8. märdikuul
   
  4.11 Lasteka tunn
  (multikiid näütäs ja noilõ helü andmisõst kõnõlõs Ojari Triinu):
  9.50 Lüllemäe koolin
  11.30 Harglõ koolin

  5.11 Laulutunn Laube Kadriga:
  13 Võro erihuuldusteenüste pääväkeskusõ klubin Mosaiik

  6.11 Aokirändüse tunn (Uma Lehe toimõndaja Harju Üllega):
  9.50 Kuldri põhikoolin

  7.11 Vana Võromaa tunni
  (Nele Reimann-Truija ja Saarniidü Hardiga):
  8 ja 8.50 Kruutusõ koolin
  11 Sabõrna koolin

  7.11 kell 19 Esäpäävä laulu-, tandsu- ja tiatriõdak
  Vana-Koiola kultuurimajan

  * Võromaa noorõ perimüsmuusigu
  * Krabi külätiatri näütemäng «17 keväjäst hetke ja suvi»
  * Tandsus mängvä lõõdsapoisi Ubina Juhan ja Rikkeri Siim
  Pilet 25.- (perrepilet om esäpäävä puhul kah 25.- tervele perrele!) Latsõ üten ja pidolõ!

  8.11 Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaat «Ütski tark ei sata taivast» 8. ja 11. klassi nuurilõ Võro keskliina gümnaasiumin.

  Teedüs: www.wi.ee, tel 511 7348
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!