Nummõr' 167
Märdikuu 4. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kopra uputi tii är
 • Uudissõ
   
 • Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
 •  
 • Kotussõnimepäiv Võrol
 •  
 • Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
 •  
 • Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
 •  
 • Võro keele nätäl 3.– 8. märdikuul
 • Elo
   
 • Nõglaravitohtri imeht ei tii
 •  
 • Koolilatsõ: väiku kuul om kõgõ parõmb koolivägivalla ärhoitja!
 • Märgotus
   
 • Palo Timo: vaimu piät triinma, muido lindas katus päält!
 •  
 • Valtoni Arvo: Opimi ütstõsõlt!
 • Kirä
  Jutuvõistlus!
  Perämine külg
   
   
  Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
    
   
    
  Lindora laat trehvü timahava nädäli sisse, tõsõpäävä pääle. Tuust huulmada oll’ rahvast hulga. Müüjit jakku egäle poolõ, ostjit ja uudistajit kah. Auto saisiva pia Tabina külä tõõsõ otsani vällä.

  Ilmaga timahava vidi. Inne laatu sattõ, viil üüsegi sattõ ja perän laatu pand’ kah sadama, a laadu aigu oll’ ilm õkva nigu tellitü.

  Laadu pääl müüdi egäsugumast kaupa, söögikraamist võrrijuppõni vällä. Ostmist vast oll’ tsipa veidemb ku muido. Majanduslangus õks. A esiki nuu, kiä midägi osta es jõvva, sai sõpruga mõnusat juttu aia. Tähtsä asi tuugi.

  Rahmani Jani jutt, Harju Ülle pilt

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!