Nummõr' 167
Märdikuu 4. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kopra uputi tii är
 • Uudissõ
   
 • Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
 •  
 • Kotussõnimepäiv Võrol
 •  
 • Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
 •  
 • Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
 •  
 • Võro keele nätäl 3.– 8. märdikuul
 • Elo
   
 • Nõglaravitohtri imeht ei tii
 •  
 • Koolilatsõ: väiku kuul om kõgõ parõmb koolivägivalla ärhoitja!
 • Märgotus
   
 • Palo Timo: vaimu piät triinma, muido lindas katus päält!
 •  
 • Valtoni Arvo: Opimi ütstõsõlt!
 • Kirä
  Jutuvõistlus!
  Perämine külg
   
   
  Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
   
  Võro selts kõrraldas 2010. aastaga Uma Pido jaos võrokeelitside koorilaulõ ja säädide võistlusõ.

  «31. lehekuul Kubija laululava pääl peetü edimädse Uma Pido kõrraldaminõ näüdäs’, et võrokeelitsit tekste om, millest saat laulõ tetä, a veidü om koorisäädit ja koorõlõ pasvit laulõ,» selet’ Uma Pido pääkõrraldaja Ojari Triinu vahtsõ laulukonkursi vällähõikamist.

  Edimädse Uma Pido kavan oll’ regilaulõ, rahvalikkõ laulõ, klassikaliidsi koorilaulõ ja kuurõlõ säetüisi poplaulõ. Ku edimädse pido jaos koorisääde telliti, sis järgmädse pido jaos luutva kõrraldaja api seost konkursist.

  Võistlusõlõ oodõtas nii koorisäädit joba luudu laulõlõ ku ka vahtsit koorilaulõ. Laulu võisi passi ekä sorti koorilõ (ühendkuur, segäkuur, naiskuur, miihikuur, latsikuur, poissõkuur, mudilaskuur).

  Ku vahtsõ teosõ luumisõ man om pruugit rahvalaulutekste ja -viise, sis piät neo olõma mõnõst vana Võromaa katsast kihlkunnast (Karula, Harglõ, Kanepi, Urvastõ, Vahtsõliina, Rõugõ, Põlva ja Räpinä).

  Parõmba tüü vali vällä þürii. Konkursi avvohinnafond om 35 000 kruuni.
  Võistlustöid oodõtas 2009. aastaga vahtsõaastakuu lõpuni (31.01.2009).Teedüst saa tel 78 28750, 78 28752, 533 22 153 (Ojari Triinu).

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!