Nummõr' 167
Märdikuu 4. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kopra uputi tii är
 • Uudissõ
   
 • Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
 •  
 • Kotussõnimepäiv Võrol
 •  
 • Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
 •  
 • Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
 •  
 • Võro keele nätäl 3.– 8. märdikuul
 • Elo
   
 • Nõglaravitohtri imeht ei tii
 •  
 • Koolilatsõ: väiku kuul om kõgõ parõmb koolivägivalla ärhoitja!
 • Märgotus
   
 • Palo Timo: vaimu piät triinma, muido lindas katus päält!
 •  
 • Valtoni Arvo: Opimi ütstõsõlt!
 • Kirä
  Jutuvõistlus!
  Perämine külg
   
   
   
  Kotussõnimepäiv Võrol
   
  Võro instituudin tulõ 20. märdikuu pääväl kell 11 kuvvõs kotussõnime-päiv kodoluu-, aoluu- ja nimehuviliidsilõ.

  Võrokeelitside kotussõnimmi ammõtligust pruukmisõst kõnõlõs Kama Kaido, talonimmi muutumisõst Eesti keele instituudi keelekõrraldaja, kotussõnimenõvvokogo asõesimiis Pälli Piitre.

  Ammõtligõ talonimmi keelelidse ainõ muutumist Võromaal seletäs Saarõ Evar, maastigusõnno Võro- ja Setomaa kotussõnimmin om uurnu Fastrõ Mariko. Timmi Uudo jutt om luudusobjektõ nimmist Võromaal. Muistõndit Lasva kotussõnimmist kõnõlõsõ Järvpõllu Aini ja Lipingu Karmen.

  Vanno maakuulõ nimmi tulõtas miilde kodoluu-uurja Ojala Uno, Setomaa Mokornulgast kõnõlõs Obinitsa seto muusõumitarõ kodo-uurja Sillaotsa Liidi.

  Võro liina uulidsanimmist tege juttu Ruusmaa Artur, kiä om Kreutzwaldi memoriaalmuusõumi päävarahoitja.

  Huvilidsõ piä-i kullõmisõ iist midägi masma, a hindäst tulõ teedä anda ildambalt 17. märdikuu pääväs tel 612 51 47 vai aule.kikas@siseministeerium.ee.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!