Nummõr' 167
Märdikuu 4. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kopra uputi tii är
 • Uudissõ
   
 • Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
 •  
 • Kotussõnimepäiv Võrol
 •  
 • Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
 •  
 • Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
 •  
 • Võro keele nätäl 3.– 8. märdikuul
 • Elo
   
 • Nõglaravitohtri imeht ei tii
 •  
 • Koolilatsõ: väiku kuul om kõgõ parõmb koolivägivalla ärhoitja!
 • Märgotus
   
 • Palo Timo: vaimu piät triinma, muido lindas katus päält!
 •  
 • Valtoni Arvo: Opimi ütstõsõlt!
 • Kirä
  Jutuvõistlus!
  Perämine külg
   
   
  Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
   
  Puulpäävä, 1. märdikuu pääväl matõti vanalt Võromaalt Karula kihlkunnast Lüllemäe lähkült peri kerikuopõtaja, kirä- ja riigimehe Lattiku Jaani ja timä naasõ Alice’i põrmu ümbre Villändi vanna surnuaida.

  Avvotallitus oll’ Villändin Paulusõ kerikun. Ümbrematminõ tetti Lattiku 130 sünnüaastapäävä ja Eesti Vabariigi 90 sünnüaasta puhul.

  A mille matõti võrokõnõ Villändi, mitte Lüllemäe kalmuaida?

  «Tuu oll’ umatsidõ, noidõ siän tütrepoja Pätsi Matti ja veletütre Helbe Merila-Lattiku suuv,» selet’ Kotovi Toivo, 22. rehekuul Lüllemäel olnu Lattiku-teemalidsõ päävä kõrraldaja. «Lattik sündü Karulan, a oll’ iks 30 aastat Villändin keriguopõtaja.»

  Kotov kõnõl’, et Lattiku Jaan külh esi ütle es, kohe tä tahtnu matõtu saia, a et Villändi olnu õigõ kotus, tuud võisi vällä lukõ Lattiku mälehtüisiraamatist «Viljandi kirikumõis kõneleb» ja «Minu album». Villändihe om sugulaisil ka keremb kalmu kõrda tegemän kävvü ku Lüllemäele.

  Lattiku Jaan oll’ edimädse Eesti vabariigi aigu haridus- ja välisministri, keriguopõtaja ja kirämiis. Uman loomingun om tä värvikalõ seletänü Karula-kandi poiskõisi ello karula keelen.

  Lähembält saa Lattiku Jaani loomingust lukõ: http://www.wi.werro.ee/kirandus.

  Lattiku Jaan kuuli 27.06.1967 Stockholmin.

  Harju Ülle
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!