Nummõr' 167
Märdikuu 4. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kopra uputi tii är
 • Uudissõ
   
 • Võrokõnõ Lattiku Jaan matõti Villändihe
 •  
 • Kotussõnimepäiv Võrol
 •  
 • Võrokeelitside koorilaulõ võistlus
 •  
 • Lindora laat – hulga rahvast ja hää ilmakõnõ
 •  
 • Võro keele nätäl 3.– 8. märdikuul
 • Elo
   
 • Nõglaravitohtri imeht ei tii
 •  
 • Koolilatsõ: väiku kuul om kõgõ parõmb koolivägivalla ärhoitja!
 • Märgotus
   
 • Palo Timo: vaimu piät triinma, muido lindas katus päält!
 •  
 • Valtoni Arvo: Opimi ütstõsõlt!
 • Kirä
  Jutuvõistlus!
  Perämine külg
   
   
  Kopra uputi tii är
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Piaaigu nigu Niagaara juga – Mõnistõ-Varstu tii minevä pühäpäävä hummogu. Vingõmba massina umanik julgusi iks läbi sõita kah. 
      
  Minevä nädäli keskpaigast om Mõnistõ-Varstu vahelinõ tii vii all – kopra ehiti Ritsike ujalõ sändse tammi ette, et tuud tulõ naada rassõtehnikaga lahkma.

  «Asi om kurb. Ku häste lätt, sis saami seo nädäli tammi är lahku,» hinnas’ Varstu valla majandusspetsiälist Tagamõtsa Taivo. «Hädä om tollõn, et tamm om viis-kuus miitret vii all, sinnä ütski tavalinõ kopp ei küünü.»

  Tagamõts sellet’, et vald luut lainada pikä nokaga koppa Vana-Antslast Kagumerkist, a parhilla tuud koppa viil remonditas.

  «Septembrin lahksõmi taad tammi viimäte!» ohas Tagamõts lootusõlda helüga. «Egä naist koprist inne valla ei saa, ku näid saa nii pallo, et näid inämb midägi süvvä ei olõ! Või jo jahimiihi kobrast kütma sundi, a ma olõ esi kah jahimiis ja tiiä, et võit istu sääl päivi viisi ja ei näeki tedä!»

  Võro keskkunnateenistüse jahindusõ ja kalandusõ pääas’atundja Tanniku Margo kõnõl’, et parhilla satas pall’o vihma ja ku kobras kah üten avitas, om suur uputus kerge tulõma.

  Viimätsel aol omma kopridõ pääle kaivanu ka Võro ja Urvastõ valla ni Ruusmäe kandi inemise: kopra omma mõtsa üle ujotanu vai tiitammõ sisse uma oosõ ajanu ja nii tiid lahknu. «Suvõl oll’ Luhamaa tollipunkti lähkül kõrralik üleujotus, jahimehe lahe tammi är ja püüdse kopra vällä, sääl olõ-i inämb pahandust olnu,» selet’ tä.

  Tanniku Põlva ammõdiveli Männiste Mikk ütel’, et ka Põlva maakunnan omma jahimehe seoniaoni kopridõga toimõ tulnu.

  Tä selet’, et ku kobras koskil vett paisutas ja inemine om tuuga hädän, sis või julgõhe jahimehe appi kutsu. Jahihuuaol olõ-i vaia ka koprajahis erilupa pallõlda.

  Ku jahimehe taha-i avita, vinütäse vai inemine ei tiiä, kelle käest nimelidselt piässi api küsümä, sis saa nõvvo keskkunnateenistüsest.

   
  Juhtkiri: Kopra-hädän piässi riik avitama
   
  Teno koprilõ om vesi mi jõkin-järvin hulga puhtamb. Kobras ehitäs oja vai jõõkõsõ pääle uma tammi ja tuu takan settüs vesi puhtambas. Kobras om ka põnnõv ja illos elläi, a hätä om timäga kah.

  Hädän omma nuu, kink mõts vai maa om kopra paisõ peräst vii ala jäänü. Täämbä om kopraga hädän ka Varstu vallavalitsus: vald piät tii kõrran hoitma ja ku kobras tii üle ujotas, piät kõrraldama tammi lahkmisõ. A nigu vällä tulõ, olõ-i tuu niisama lihtsä ja lätt pall’o masma. Ja tammi lahkmisõst om api ka õnnõ väega lühküs aos – kobras om kipõ ehitäjä.

  Kuu ao iist kirot’ keskkunnaministri alla määrüse, mink perrä mass riiklik luuduskaitsõkeskus kinni kah’o, miä omma tekütänü hülge, rändtsirgu, kahr, susi, ilves, euruupa naarits, meri- ja kalakodas. Kobrast säält nimekiräst ei lövvä. A nigu nätä, om kopraga hädä suur, timäga võitlõminõ käü sakõstõ maaumanigulõ ja jahimiihile üle jõu. Riik pidänü näile tuu man appi tulõma.

  Harju Ülle
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!