Nummõr' 166
Viinakuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõmpsik sai peigmehe
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Lattiku Jaan 130
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kangõ Võromaa mehe
 •  
 • Väikuidõ kiili kaitsmisõst mi man ja muial
 •  
 • Hiidütäjä lugu hingipääväl
 • Märgotus
   
 • Vele krossimehe: mõni veteraan iks ütles, et kollanokk!
 •  
 • Andsak Brüssel
 • Suur jutuvõistlus
  Aholämmi
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Vahtsõnõ võro-seto tähtraamat
   
   
  Lindora laadu päält saa vagivahtsõt 2009. aastaga Võro-Seto tähtraamatut, miä om seokõrd saanu peris kirriv.

  Aoluulanõ Hirvlaanõ Milvi kirotas 225. sünnüaastapäävä puhul praavusk Rothist ja Nutovi Mirjam om 50. juubõli tulõmisõ puhul juttu ajanu mitmõkõrdsõ Setomaa ülembsootska Hõrna Aarega.

  Pikemb lugu om viil ütest juubilaarist – 80aastadsõs saavast kirämehest ja kunstnigust Kisandi Adost kirotas Valpri Liina.

  Kotussõnimmi uurja Saarõ Evar avaldas edimäst kõrda väiku uurmisõ tuust, kost ja mink perrä omma tulnu vana Võromaa kihlkundõ – Rõugõ, Harglõ, Karula, Urvastõ, Kanepi, Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina – nime.

  Viil kirotas Saarõ Evar lühkü oppusõ tuust, kuis piät vikatit säädmä, et hää saanu.

  Margna Epp oppas kündle- ja seebiteko. Viil om mitmit oppuisi ka latsilõ.

  Kuis kodopaik om inemise jaos nigu üts suur tala, tuust märgotas rahvaperimüse-uurja Kõivupuu Marju.

  Viil om tähtraamatun tähetiidläse ja märgotaja Kasaku Ennu ulmõjutt ni haanimehe Pressi Helduri lustlik lugu tuust, kuis hani piäs iks hani olõma, mitte pini.

  Tähtraamatust saa lukõ ka timahavadsõ Adamsoni murdõluulõvõistlusõ võitja Häniläse luulõtust Palvõ.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!