Nummõr' 166
Viinakuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõmpsik sai peigmehe
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Lattiku Jaan 130
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kangõ Võromaa mehe
 •  
 • Väikuidõ kiili kaitsmisõst mi man ja muial
 •  
 • Hiidütäjä lugu hingipääväl
 • Märgotus
   
 • Vele krossimehe: mõni veteraan iks ütles, et kollanokk!
 •  
 • Andsak Brüssel
 • Suur jutuvõistlus
  Aholämmi
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Hiidütäjä lugu hingipääväl
   
  Pia tulõ hingipäiv ja aig miilde tulõta lugu, mis juhtu aasta tagasi 2. märdikuu pääväl Kraavi surnuaial.

  Mul oll’ tuupäiv Võrol pall’u tegemist, kodu jõudsõ hämärän. Tahtsõ kävvü kimmäle viil surnuaian ummi esivanõmbidõ kalmukünkal.

  Surnuaial palli pall’u kündlit. Naksi makki künneld palama pandma, ku äkki näi, et nigu miski vupsas’ mul silmi iist. Hirm tull’ naha vaihõlõ. Iks uudishimust tahtsõ nätä, mis vai kes küll om tuu havvasamba takan. Oll’ igäväne suur kassivolask.

  Ku tõõsõ havva kotsil naksi kah künneld palama pandma, sis kõrraga lüüdi mu künnel põmmdi maaha! Ja kae, jälki tuu kass käve ümbre mu, oll’ nii kuraasi ja väke täüs.

  Nakas’ hirm ja oll’ sääne tunnõ, et õkva või ka esi otsa anda. Panni joosuga kodu poolõ ajama ja kõnõli ka kotun, mis mukka juhtu. Mõtli esi peräst, et ei tiiä, kas oll’ kuri vaim tuu kassi sisse lännü, piässi iks käümä valgõmba ao aigu är surnuaian vai tulõssi kävvü rohkõmb ummi edevanõmbidõ man.

  Kikka Reka

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!