Nummõr' 165
Viinakuu 7. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tands lambaliha ümbre
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa varamu uut tävvendüst
 •  
 • Mark – avvustõt pere
 •  
 • Pühäpaiku näütüs Võrol
 • Elo
   
 • Kanada – suur ja sõbralik maa
 •  
 • Käüt hütsi pääl – perän tujo hää ja uni parõmb!
 •  
 • Tulõ suur sügüsene jutuvõistlus!
 • Märgotus
   
 • Puult ja vasta – kas pensionäril piät pangakaart olõma?
 •  
 • Lehiste Riho: olõ rõõmsa, ku lats om tugõvamb ku ma esi!
 • Esimuudu
  Perämine külg
   
   
   
  ESIMUUDU
   
  Kae ka 19.06.2007 UL «Repän pinikausi man»
   
   
  Repän liina-aian
   
  22. süküskuul tulli ma päält kuuli kodo (tuu om Võro keskliinan) ja kai – repän aian! No mis sa tiit, pall’a käega es taha nigu õkvalt tälle mano kah minnä – peräkõrd viil marun vai mis naa seo ilma haigusõ umma.

  Ma lätsi kipõlt tarrõ ja ai pini vällä. Pini es näe edimält midägi, a ku sõs jaolõ sai, või sõs kurivaim pand’ nii et hain ja muld linnas’ mullõ näkko! Ma panni sõs pinil takan.

  Ja tiiät, pini sai taa rebäse-krantsitükü piaaigu et lõugu vaihõlõ! Piaaigu jah: repän lask’ üles naabri kuuri otsa, kai viil veidü ja läts’ umma tiid.

  Taa repän sai mul ja naabritõl nädäliga joba säändses kodoeläjäs nigu mõnõl inemisel umma koton kirbu: vahepääl kaet, et oh, ei olõki inämb, a sõs jälki tulõva. Repän käve mul pini süüki söömän, ja ku tuu muud joba kõrra sisse harinõs, sõs tä nakkaski su koton käümä. Nigu joodik, kellele kõrra rahha annat, tä tulõ õks tõnõkõrd kah viil küsümä!

  A mi pini või nüüt vast rahuligult edesi maada: esä kõnõl’, et oll’ nüüt gaasitehasõ man ütte säänestsamma rebäst tii veeren koolnuna nännü. Sooligu olli kõik välän olnu ja kõik taa mäng, või taa oll’ jälle olnu!

  Saarniidü Hardi
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!