Nummõr' 165
Viinakuu 7. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tands lambaliha ümbre
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa varamu uut tävvendüst
 •  
 • Mark – avvustõt pere
 •  
 • Pühäpaiku näütüs Võrol
 • Elo
   
 • Kanada – suur ja sõbralik maa
 •  
 • Käüt hütsi pääl – perän tujo hää ja uni parõmb!
 •  
 • Tulõ suur sügüsene jutuvõistlus!
 • Märgotus
   
 • Puult ja vasta – kas pensionäril piät pangakaart olõma?
 •  
 • Lehiste Riho: olõ rõõmsa, ku lats om tugõvamb ku ma esi!
 • Esimuudu
  Perämine külg
   
   
   
  Pühäpaiku näütüs Võrol
    
   
  Ka Tammõ-Lauri tamm om pühä puu, kõnõlõs perimüs. 
    
  1.–25. rehekuu pääväni saa Võro muusikakoolin kaia pildinäütüst «Maavalla looduslikud pühapaigad». Vällä om pant 35 pilti, man om jutt noist paigust, näidega köüdetüst perimüsest ja pühäpaiku hoitmisõst.
   
  Maavalla kua pääligu Kaasiku Ahto sõnno perrä om vähämbält üte pildi pääl ka üts Võromaa pühäpaik.

  Et Võromaa pühhist kotussist om küländ veidü pilte tettü, sis kuts Kaasiku Ahto võrokõisi maavalla kua fotovõistlusõl üten lüümä ja ka teedä andma inemiisist, kiä omma mõnt pühhä paika häste hoitnu ja kaitsnu. Maavalla koda tahtnu noid inemiisi tunnusta ja tukõ.

  Pilte saa võistlusõlõ saata seo kuu lõpuni, pildi pääl või olla hiis, ütsik pühä puu, kivi, ristipuu, vahtsõnõ pühä kotus vai kurõpesä-post, mille külge linte köüdetäs.

  Pilti või tetä ka inemiisist pühän paigan ja ka pühä paiga häötämisest.

  Lähkümbät teedüst saa www.maavald.ee päält.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!