Nummõr' 165
Viinakuu 7. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tands lambaliha ümbre
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa varamu uut tävvendüst
 •  
 • Mark – avvustõt pere
 •  
 • Pühäpaiku näütüs Võrol
 • Elo
   
 • Kanada – suur ja sõbralik maa
 •  
 • Käüt hütsi pääl – perän tujo hää ja uni parõmb!
 •  
 • Tulõ suur sügüsene jutuvõistlus!
 • Märgotus
   
 • Puult ja vasta – kas pensionäril piät pangakaart olõma?
 •  
 • Lehiste Riho: olõ rõõmsa, ku lats om tugõvamb ku ma esi!
 • Esimuudu
  Perämine külg
   
   
   
  Vana Võromaa varamu uut tävvendüst
    
   
  Lõbu Ragner om esi vana-ao ehitüskunsti är opnu ja oppas tuud ka tõisilõ. 
    
  Ku mõistat vana-ao süüke tetä, piiliga kuta, õdagut juhti, lastukatust lüvvä vai muud tarvilikku-huvitavat tetä ja võinu tuud kuntsi ka tõisilõ opada – anna hindäst teedä vana Võromaa varamulõ.

  «Otsi inemiisi (käsitüülidse, muusigu, tandsja, laulja, orienteerumis- ja spordioppaja, koka, seebikiitjä jne, jne), kiä kõnõlasõ võro kiilt ja võinu võro keelen umma tegemist vai oppust väikulõ seltskunnalõ opada,» seletäs varamu kokkokorjaja Laube Kadri Võro instituudist. «Sakõstõ küsütäs Võro instituudist inemiisi kotsilõ, kiä saasi tulla kohegi esinemä vai oppust läbi viimä. Olõs hää, ku om olõman teedüskogo, miä ripus Internetin ja huvilidsõ saasi õkvalt sinnä mano juhti.»

  Parhilla om varamun kirän 25 nimme, kõgõ inämb om teedüst muusikidõ kotsilõ.

  Laube Kadri ütles, et tarvilidsõ as’a mõistjalõ om varamust tuu kasu, et näütüses väikulõ palgalõ vai pensionilõ tsipakõnõ mano tiini.

  «Peläkü-i hindäst teedä anda, ka väiku mõistminõ om tuud väärt, et tedä edesi opada!» julgustas Laube Kadri.

  Olkõ hää ja andkõ hindäst vai inemiisist, kiä varamuhe pasnu, teedä tel 511 7348 vai kadri@lootspill.ee pääle.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!