Uma Lehe päähämäärmise (reklaami) hinnakiri
 
 Suurus, mmHind
1/2 kasti42x2011.50 €
1 kast42x4520.00 €
2 kasti42x94; 88x4540.00 €
4 kasti88x9480.00 €
1/8 lk134x94; 88x143120.00 €
1/4 lk134x192; 272x94240.00 €
1/2 lk272x192; 134x388480.00 €
1 lk272x388960.00 €
   
Erimõõdi: reklaami korgust saa tahtmisõ perrä muuta, a reklaam piät olõma lagja kas 42, 88, 134, 179, 222 vai 272 mm.
Ku panõt sama reklaami lehte kats (vai inämb) kõrda, om tuu 20% odavamb.
(Uma)kultuuri -, haridusõ-, oppusõ-, häätegemise- jms reklaam om poolõ hinnaga (-50%).


Kuulutusõ
Ostmisõ-müümise, tüüpakmisõ ja muiõ kuulutuisi 1–6 rida mass 1 euro rida, 7. riast pääle 1.50 eurot rida.

Surmakuulutusõ, leinä- ja tenosõna

Mõõdi Hind

42x45 6.00 €
88x45 12.00 €

NB! Uma Leht pand lehte õnnõ võrokiilset päähämäärmist ja kuulutuisi!

Teksti võro kiilde ümbrepandmine om Uma Lehe puult ja ilma rahalda.

Uma Leht võta-i vasta: mõtsa ja maa ostu-müügi kuulutuisi, erootigatelefonnõ reklaamõ, võlgu vällänõudmisõ pakmiisi ni muid kuulutuisi, miä passi-i kokko Uma Lehe sisuga.