Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Nuuri vaihtus Kreekamaal
   
  Ütel vihmatsõl süküskuu pääväl sõidiva 21 härksat Võromaa nuurt Laube Kadri vidämisel läbi säitsme maa Kreekani vällä.

  Sääl uutsõ meid 38 kraati lämmind ja Kreeka sõbra, kiä olliva minevä aasta sügüse Võromaal käünü.

  Kävemi huvireisil Ateenan, Akropolisõn, Penopollusõ puulsaarõ pääl – Olympia mäel ja muial. Kõik aoluu tunnin opidu kotussõ saiva är nättüs.

  Kraamsõmi paar tunni ja paar tonni prükü Kreekamaa tii veerest. Viinamarju oll’ vabalt. Kreeka noorõ kõnõliva umast riigist ja tegemiisist. Perän olliva kõik väsünü ja rõõmsa.

  Piäs är nimmama, et ega mi, võrokõsõ, määndsegi saksa olõ-i, mi magasimi 2 üüd puhta taiva all. Tuu oll’ kül mi hindä plaan ja kreeka grupipäälikele tuu es miildü, nuu tahtsõva õnnõ, et hotell ja hotell. Rannan oll’ õks hää külh, päiv pandsõ magama ja herät üles kah. Ja muiduki, nigu eestläse õks, ku vapa aigu saimi, õdagist vai nii, sõs naksimi õkvalt laulma!

  Võih, sääl Kreekan oll’ õks nii illos ja hää. Mi kõik, kiä sääl ollimi, tennämi kuuli, kiä lask’ meil nii hääst võimalusõst ka mittõammõtlidsõlt oppi, ossa saia.

  Aituma vanõmbilõ ja Euroopa nuuri projektilõ, kiä anni sõidus rahha.

  Kalkuna Henn-Hillar, Saarniidü Hardi
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!