Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Kassipoig latsõ iist!
    
   
  «Pojakõnõ» avitas nuurtpõlvõ miilde tulõta. 
    
  Näi ilda aigu pilti var’opaiga puurin armõdu olõmisõga kassipoigõst, kes õkvalt küsse hinnäst vällä laskma. Kes võtasi noid kaharidõ vuntsõga eläjäkeisi hindäle kodo lemmikeläjäs?

  Misjaos? Stressi är võtma! Mi naasõga valitsimi vanutsilpäivil latsi käest, kellel olli imädsel kassil poja, üte esädse kassipoja vällä. Vällänägemise poolõst om kassipoig õkvalt sääne, mis meile väega miildüs.

  Inemisele om jo Jumala puult ette nättü kellegi iist huult kanda ja hellütä kah. Latsõ omma hindäl jo pesäst vällä lännü ja mille sis ei nuurtpõlvõ viil kõrd miilde tulõta. Ellä kõik rõõmu ja murrõ «pojakõsõga» üten (taad mõtõt pallõl’ mul naanõ kimmäle är nimmada).

  Nüüt eläski mi ütine «pojakõnõ» liinakortõrin uman kassimajakõsõn. Süü krõbuskit, tege trikke ja tükis kässi-jalgu külge mängmä.

  A kõigilõ latsõvanõmbilõ panõ ma süäme pääle, et ku latsilõ kassipoig võtta, tulõ arvõsta eloaigsõ kohussõga uma eläjäkese iin, et näid sis, ku nä suurõmbas kasusõ, mõtsa ala es visatanu. Ku inemise tuuga rehkendänü, sis kaonu ka var’opaiga är.

  Mandli Sulõv
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!