Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
   
  Minevä neläpäävä and’ Võro maavanõmb Tuliku Ülo luulõtaja Vananurmõ Ilmarilõ kätte Bernard Kangro kirändüsavvuhinna.

  Timahava sai Kangro-preemiä Vananurm uma vahtsõ luulõraamadu «Vii üle vii» iist. Taa om edimäne setokiilne armastusluulõ kogo. Võro maavalitsus and kirändüsavvuhinda vällä 1990. aastast pääle, nime om preemiä saanu edimädse avvuhinna saaja perrä.

  Valpri Liina
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!