Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Mõnistõn tulõ teküs süküs
   
  Ligembäl aol om Mõnistõ muusõumin Kuutsil tulõman kolm opipäivä põhikooli opilaisilõ. Alostõdas joba seo neläpäiv, ku peetäs lambapäivä. Lambapääväl kõnõldas ja näüdätäs kõkkõ lambidõga köüdetüt, pügämisest nika ku kindidõ-sukkõ valmissaamisõni.

  A tulõva nädäli kolmapäävä, 1. rehekuu pääväl om muusõumin linapäiv. Tetäs linatöid linnu kakmisõst nika ku rõiva valmissaamisõni.

  Viil nätäl ildampa, 8. rehekuu pääväl tulõ leeväpäiv. Kõnõldas viläst ja tuust, midä viläst tetä saa. Tetäs leibä, saia, kohvi, kamakäkke ja taari.

  Linapäivä tetäs muusõumin joba 13 aastat, leeväpäivä 12 ja lambapäivä 11 aastat. «Huviliidsi om hulga: seokõrd piät tegemä 9. rehekuul lisa-leeväpäävä, et kõik är mahtunu», kõnõlõs Tulviste Hele. «Keväjäne kiviao päiv oll’ nii pop, et olõmi taad käünü ka vällänpuul muusõumi mitmit kõrdo mängmän.» Tulviste Hele sõnno perrä tegevä nä ka väikumbit opipäivi ja muusõumi kolmõl ja poolõl tüütäjäl om tegemist nii hulga, et om joba lisajõudu mano vaia.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!