Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
   
  «Ma olõ peris šokin, kuis mi perre eläse: aho omma katski, pliidist paistus tuli vällä, katskiidsi katussidõ all omma kausi,» kõnõlõs Võromaa latsirikkide perri ütisüse juht Kihulasõ Hille. Timä tüü om uman maakunnan üle kaia kõik elämise, mille kõrdategemises küsütäs riigi käest kodotoetust.

  «Väega hulga om säändsit latsiga perri elämiisi, midä om vaia hädäste remonti, muido või kergele tulõkahi vai muu õnnõtus tulla,» murõhtas Kihulasõ Hille.

  Riik lupa, et vähämbält nelä latsõga perre saava kodo kõrdategemise toetusõs 2009. aastagal kokko 50 miljonit kruuni. Taotlusõ korjas kokko KredEx. Joba om arvada, et kõigilõ toetusrahha ei jakku: õnnõ Võro maakunnan om uma elämise kõrdategemises rahha küsünü joba inämb ku 80 peret.

  Kodotoetusõ küsümiisi võetas vasta viil nätäl aigu. Ütele perrele antas kõgõ inämb 160 000 kruuni. Ku latsi om inämb ku 8, sis kooni 320 000 kruuni.

  Rõugõ vallan om kuus säänest peret, miä võisi kodotoetust saia, ja valla sotsiaaltüütäjä Grossmanni Maire ütles, et kõik tuud küsüse kah. Maire kirotas egäle perrele ka valla toetuskirä, a arvas, et kõigilõ rahha ei jakku ja tuu om kurb.

  «Egäle perrele olõsi tuud rahha vaia,» arvas tä ja om nõun, et mõnõ perre elämine om iks väega armõdu. «Et ahi om katski, om viil veidü üteldü, mõnõl olõ-i ahjo ollaki!» tiid tä. «Samal aol omma tõsõ vanõmba hulga vaiva nännü, et hulga latsi mant tüül kävvü ja elämist kõrran hoita, õiglanõ olnu näid ka tukõ.»

  Harju Ülle
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!