Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Pästjämehe niisama ei mol’oda
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Tigasõ Piitre om Põlva ja Võro pästjide päälik. 
    
  Tõsõpäävä, 16. süküskuul kõrrald’ Lõuna-Eesti pästmiskeskus kõigin uman 33 pästekomandon vallaliidsi ussi päävä. Oll’ palgalidsõ tulõtõrjõ 89. aastapäiv. Käve kaeman, midä tegevä seol pääval Põlva pästmiskeskusõ mehe ja sai jutu pääle Tigasõ Piitrega (37), kiä om Lõunõ-Eesti pästmiskeskusõ Põlva ja Võro pästmisosakunna päälik.

  «Säänest päivä om iks vaia ja kassu tuu seo kah. Kõnõlõmi, kuis palamist är hoita, midä tetä, ku olõt palamist nännü, kohe kõlista ja kuis kõnõlda,» selet’ Tigasõ Piitre. Parhilla om tähtsä teema suitsuandur, miä tege hellü, ku midägi nakkas palama minemä ja päst niimuudu elosit.

  Viil om väega tähtsä, et sügüse, inne ku kütmä naatas, tulõs korstna är pühki ja kaia üle, kas aho-pliidi omma õks kõrran. «Minevä nätäl oll’ Verioral tego pühkmäldä korsnaga. Pliit ai sisse ja ku pästeteenistüs paiga pääle sai, oll’ vanainemine joba põrmandu pääl pikäle ja kiirabi pidi tedä turgutama,» selet’ Tigasõ Piitre.

  Miä juhtus sis, ku Verskan ja Kanepin pästmisammõt är kaotõdas? «Juhtuma nakkas sis pall’o. Pästemassin sõit keskmädselt kilomiitre minotin. Taa perrä saa egäüts vällä rehkendä, määndse aoga pästeteenistüs pääle kõlistamist paiga pääle piäs jõudma. Näütüses ku Verskalõ kõgõ ligembäs jääs Räpinä komando, sis tuu vahemaa om 25 kilomiitret ja verskalasõ piät 25-minodilidsõ sõiduga sis rehkendämä. Ja midä edesi piiri poolõ, toda hullõmb. A tuu ao pääle sutt maja nii maaha palla, et õnnõ vundament jääs perrä,» kõnõl’ Tigasõ Piitre.

  Tüümiihiga Põlva pästmisosakunnal murõht ei olõ. Om vanno olõjit ja egä aasta tulõ iks noorõmbit ka pääle. Kõgõ noorõmb tüütäjä Põlvan om parhillatsõl aol 22-aastanõ.

  Ku tulõtõrjuja tuld ei kistuda, sis nä opva. Ei olõ määnestki kaartõ mängmist ega televiisori vahtmist. Pääle opmisõ om vaia ka pästmisammõdi maja ümbre kõrda hoita – murro niitä ja muud säänest tetä.

  Latsõn Tigasõ Piitre tulõtõrjujas saia es taha, sis oll’ suur himo eläjätohtris saia. A saatus vei tä tõsõ tii pääle ja nüüt om Piitre tüütänü pästmisammõtin jo 18 aastat. «Avvolinõ ammõt om, ka pästeteenistüsen pästetäs eläjit,» kõnõl’ tä esi.

  Miä om olnu kõgõ nal’akamb lugu, miä juhtunu om? Ütskõrd oll’ üts liinamiis pästmisammõtihe tulnu ja ütelnü, et üle tii põllu pääl om toonõkurg joba terve päävä üte jala pääl saisnu. Et mille ti avitama ei lää, äkki om elläi haigõ. Sis seletivä pästjämehe är, et toonõkurg saiski üte jala pääl...

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!