Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Mänguplatsi tegemise iistvidäjä Läätse Eerika vahtsõ mänguplatsi iin. 
    
  Vana-Antsla väikeisil latsil om põhjust rõõmu tunda – valmis om saanu näide mänguplats. Pühäpäävä tetäs plats suurõ pannkoogipidoga pidolidsõlt vallalõ.
   
  Mänguplatsi tegemise vidäjä Läätse Eerika (26) sõnno perrä omma latsõ taad vahtsõt platsi suvi läbi uutnu, pall’o aviti esi kah üten, vidi näütüses liiva. Eerika teedä ei olõ Vanan-Antslan 40 aastakka latsi mänguplatsi olnu.

  Nüüt, ku plats om valmis, om hää tunnõ tettüst tüüst ka vidäjäl hindäl. «Nüüt om joba midägi nätä, kats kuud tei suvel säänest tüüd, midä nätä ei olõ. Nüüt om taa valmis,» om Eerika rahul.

  Mänguplats om mõtõldu külälatsi jaos, kedä om ligi 30 tükkü. Platsi pääl omma kiigu ja liumägi, saa lõuga tõmmada ja puutreppi müüdä roita.

  Läätse Eerikal hindäl om kats tütärd, noorõmb om katõ-poolõ, vanõmb kuvvõ-aastanõ. Õkva parra mängmise jaos. «Käümi egä päiv mängmän,» kitt Eerika, kiä tüütäs Vana-Antsla kutsõkeskkoolin, om erivajaduisiga latsi abioppaja.

  Mänguplatsi tegemises anni rahha Kohaliku omaalgatuse programm ja Vana-Antsla inemise. Ka paigapäälidse firma ja vallavalitsus anni matõrjaalõ ja aviti platsi ehitä.

   
  Juhtkiri: Süküs om käen!
   
  Süküs om tulnu. Kuna ja kuis taa tull’, saaki-i õigõhe arvo. Kallendri perrä om täämbä tuu õigõ päiv, a ilma perrä olõs nigu jupp aigu joba olnu. Ilma omma küländ vilu ja olõ-i midägi tetä, tarrõ piät joba kütmä. A inne suurõmbat kütmisao algust tulõ korsna ja aho üle kaia, nigu ütles tulõtõrjõ-miis seo lehe edimädse küle pääl.

  Kuna ja kuis süküs tull’, tuud ei saa mi teedä ka ilmaennustaja Palmi Peedu jutust taasama küle pääl. Ummõtõ om põnnõv lukõ, kuis tuu ilmaennustaminõ käü. Tennämäldä tüü tuu ennustaminõ, tuuperäst ei julgu Peedu tulõva suvõ ilma kotsilõ suurt midägi üteldä. Ja talvõ kotsilõ kah.

  A täämbä om süküs käen ja Uma Leht jälleki sääne, nigu tä aastit olnu om. Suvidsõ eriküle vanast Võromaast ja suvõüritüsisit omma är tettü, märgotusõ ja elokülg lehen tagasi. Pia, vast joba tulõvadsõn lehen, kuulutami vällä suurõ jutuvõistlusõ. A seenis oodami egäsugumaidsi esieräliisi juhtumiisi seost sügüsest. Midägi säänest, nigu täämbädse lehe eloküle päält altveerest lukõ või.

  Rahmani Jan

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!