Nummõr' 163
Süküskuu 9. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pokumaal tulõ latsikirändüse päiv
 • Uudissõ
   
 • Seo nätäl saa valmis võrokeeline Tähekene
 •  
 • Täüskasunu saava umalõ ammõtilõ tarkuisi mano oppi
 •  
 • Kanepin kõnõldas kavvõst tüütegemisest
 • Elo:
   Vana Võromaa Rõugõ kihlkund
   
 • Minu Rõugõ kihlkund
 •  
 • Sadramõtsan Väino man
 •  
 • Pedäjä Ago tõmbas kaamõrat nigu magnetiga
 • Märgotus
   
 • Misso opilasõ: liinakoolin ei tiiä oppaja su nimmegi!
 •  
 • Küllätüvä miis nakkas tõrva ajama
 •  
 • Sipul põllu pääl, kala järven
 • Perämine külg
   
   
  Sipul põllu pääl, kala järven
   
  Peedosaarõ Kaisa
      
   
   
  Sipul läts häste kaubas, esieränis verrev sipul. Kala ja sipul jäivä laadu pääl külh pulstõ varjo, a kodo ostõti üten iks sibulit ja kalla. 
      
  30. põimukuu pääväl sõidi Setomaalõ Lüübnitsäle, et kaia, kuis kuulsa laadu pääl sibula- ja kalaäri lätt. Äri läts’ häste külh, a sibulit ja kalla oll’ Poola pulstõ ja muu träni vaihõlt rassõ üles löüdä.

  Päält pikkä sõitu Lüübnitsäle naksi suurõ laadu päält sibulit ja kalla otsma.

  Sibulit iks mõni möi, a poolõ müüjä es mõista sõnnagi ei võro, seto egä riigikiiltki vasta kõnõlda. Tõsõ kaivõlsi, et sipul om nurmõn ja saa-i kuigi kätte.

  «Sibulasaagil olõ-i seo aasta väega vikagi, a kõgõ suurõmbas murrõs om tuu, et olõ-i viil sutnu põllu päält midagi är tuvva,» sellet’ pensionär Korotkova Maria Audjassaarõ küläst. «Säänest jället pilti olõ-i kavva aigu nännü. Kõik lainõtas ja sipul joba mädänes maa seen! A müümine lätt külh häste. Ostõtas sibulit sääne punt – no parra kogusõ talvõs.»

  «Minol om sibulasaak seo aasta keskmäne, a vihma peräst olõ-i saaki kohki kuivata,» kõnõl’ Vasila Koll’a (Nikolai Vassil, 67), kiä eläs Räpinäl. «Müümine om ka keskmäne. Rohkõmb käüdäs ja kaias, mis tan müvväs.»

  «Müümine om hää. Ja saak om ka hää, a põld om likõ ja tuuperäst ei saa viil kõkkõ saaki kätte. Põllu pääl on viil viis tonni sibulat. Ja verrev sipul lätt viil esieränis häste müügis!» kitt’ hääd sibulaärri Pärnumaalt Setomaalõ sõitnu kaupmiis Lillemõtsa Olev (46).

  Pikä otsmisõ pääle jäi silmä ka üts kalamüüjä.

  «Seo aasta om kalaõnn väikene, säänest aastat olõ-i üle tükü ao olnu,» kaivas’ Taaleri Elvi (40) Võõpsost. «A inemise ostva suidsukalla häste ja seo laadu pääle tulõminõ om as’a ette lännü.»

  Kalakilo massõ laadu pääl mõnõkümne krooni ümbre, sibulakilost küsüti nii 9–10 kruuni.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!