Nummõr' 163
Süküskuu 9. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pokumaal tulõ latsikirändüse päiv
 • Uudissõ
   
 • Seo nätäl saa valmis võrokeeline Tähekene
 •  
 • Täüskasunu saava umalõ ammõtilõ tarkuisi mano oppi
 •  
 • Kanepin kõnõldas kavvõst tüütegemisest
 • Elo:
   Vana Võromaa Rõugõ kihlkund
   
 • Minu Rõugõ kihlkund
 •  
 • Sadramõtsan Väino man
 •  
 • Pedäjä Ago tõmbas kaamõrat nigu magnetiga
 • Märgotus
   
 • Misso opilasõ: liinakoolin ei tiiä oppaja su nimmegi!
 •  
 • Küllätüvä miis nakkas tõrva ajama
 •  
 • Sipul põllu pääl, kala järven
 • Perämine külg
   
   
  Pedäjä Ago tõmbas kaamõrat nigu magnetiga
   
  Harju Ülle
  info@umaleht.ee
    
   
  Pedäjä Ago nägo om vast joba rahvalõ tutva. 
    
  Rõugõ-tagodsõ Hurda külä miis Pedäjä Ago (44) om suurõlõ jaolõ Eesti rahvast tutva – ütskõik kohe timä umin korsnapühkjä rõivin trehväs, iks tõmbas hindäle tele- vai fotokaamõra külge ja reportõridõ küsümiisi tä kah ei pelgä.

  Rõugõ-tagodsõ Hurda külä miis Pedäjä Ago (44) om suurõlõ jaolõ Eesti rahvast tutva – ütskõik kohe timä umin korsnapühkjä rõivin trehväs, iks tõmbas hindäle tele- vai fotokaamõra külge ja reportõridõ küsümiisi tä kah ei pelgä.

  Kas kuulsa inemine om hää vai halv olla? Ago ütles, et om mõlõmbat.

  «Mesi viiäs kotost är, olõ-i vaia müügikotust otsi,» tuu tä näüte hää poolõ päält. «Et ma parhilla otsi tüüd, sis om tulnu ka hulga tüüpakmiisi. A nuu omma sändse ütekõrdsõ tüü: korsnapühkmine, tsiatapminõ... Mehilädsesülemide maahavõtmist om päält Reportõri-saadõt mitu kõrda pallõld.»

  Et egäüts televiisorihe ei päse, a mõni väega tahasi, sis om Ago ka tõisi võhlitsõmist tunda saanu. Tuu om sis kuulsas-olõmisõ halv puul.

  Ago luut, et löüd vasta talvõ õks mõnõ «peris» tüü. Täl omma eelektrigu-paprõ, korsnapühkjä ummi viil ei olõ, a vast saa nuu tüüturuammõdi abiga kah är tettüs. Tüüd tahas’ Ago säänest, mille mant saasi muid asju kah tetä vai sis hääd palka. «5000 kruuni kuun pakutas, a tuu raha sõidat pia maaha, ku kavvõlõ käümine om,» seletäs tä ja ütles, et tuu rahaga är ellä ei saa.

  «Esivanõmba omma mul kah vana ja haigõ, näid piät kah avitama,» murõhtas hää poig. Naasõst läts’ Ago lahku ütsä aasta iist ja vahtsõt olõ-i seoniaoni võtnu.

  Ku elomurõ tüküse üle pää kasuma, kuis tuust üle saia? «Juu viina!» – tuu om võlss vastus. «Käü miilitsäs!» om õigõ vastus. «Saa hinnäst vällä ellä, hullu panda,» seletäs Ago põhjust, mille tä üten sõpruga miilidsä-autoga Eestin ümbretsõõri sõit, ulli nall’a tege ja rahvast lõbustas.

  Et tuu iist viil mastas kah, tege miilidsätüü viilgi lustligumbas.

   
  Mehiläidsi umasvõet kodo 
    
  Näi 13. põimukuu õdagu televiisorist Suvõreportõrist esierälist mehiläidsisülemi maahavõtmist Tarto Anneliina 9kõrralidsõ maja katusõ alt ja tollõ man olnut uma kodokandi miist Pedäjä Agot. Minno naas’ huvitama, kon nu mehidse hindäle vahtsõ kodo löüdsevä.

  Helisti Agolõ ja sai timäga kokko iispäävä, ku sattõ kõvastõ vihma. Saari vaihõl saimi sõski pilti tetä vahtsõst kodost, mille mehilädse omma umas võtnu. Näil om uhkõ verevide viiriga maja kõlladsidõ lindamismulkõga.

  «Saiva tükk maad lõuna puulõ, siin om vapu korjamismaid. Omma ilosa pervekaldõ pääl kah,» kõnõl’ Ago.«Noidõ mehitside liinast kor’at värk ei olõ toda väärt, mis siist Pärlijõõ veerest kor’at mesi!» Ago ütel’ viil: «Seo mesi om õigõ mesi, mis vinüs pikäs niidis, ku luidsaga võtta».

  Mehitsit sai vällä meelütedüs, ossakõsõga mulgun tsusitus. «Omma kur’a, sai üte poksi püksisiirde!» ütel’ Ago. Nii mi kaemine lõppigi.

  Mandli Sulõv

   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!