Nummõr' 163
Süküskuu 9. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pokumaal tulõ latsikirändüse päiv
 • Uudissõ
   
 • Seo nätäl saa valmis võrokeeline Tähekene
 •  
 • Täüskasunu saava umalõ ammõtilõ tarkuisi mano oppi
 •  
 • Kanepin kõnõldas kavvõst tüütegemisest
 • Elo:
   Vana Võromaa Rõugõ kihlkund
   
 • Minu Rõugõ kihlkund
 •  
 • Sadramõtsan Väino man
 •  
 • Pedäjä Ago tõmbas kaamõrat nigu magnetiga
 • Märgotus
   
 • Misso opilasõ: liinakoolin ei tiiä oppaja su nimmegi!
 •  
 • Küllätüvä miis nakkas tõrva ajama
 •  
 • Sipul põllu pääl, kala järven
 • Perämine külg
   
   
  Kanepin kõnõldas kavvõst tüütegemisest
   
  Seo riidi arotõdas Kanepin, kuis ja määnest tüüd saa tetä niimuudu, et kotost vällä ei piä minemä.

  Kanepi valla edendämise nõvvomiis Ruusmaa Enn kõnõl’, et Kanepi kandin om säändsit kavvõst tüütegejit küländ. Kotost saa tetä näütüses raamadupidäjä ja arvutimehe tüüd. Täämbädsel pääväl om kotost tüütegemise jaos tähtsä arvuti ja Internet.

  Kavvõst tüütegemisest kõnõlõmisõ päiv peetäs Kanepi vallamajan riidi, 12. süküskuul, alostus om kell 11. Oodõtas kõiki, kinkalõ sääne asi huvvi pakk.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!