Nummõr' 163
Süküskuu 9. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pokumaal tulõ latsikirändüse päiv
 • Uudissõ
   
 • Seo nätäl saa valmis võrokeeline Tähekene
 •  
 • Täüskasunu saava umalõ ammõtilõ tarkuisi mano oppi
 •  
 • Kanepin kõnõldas kavvõst tüütegemisest
 • Elo:
   Vana Võromaa Rõugõ kihlkund
   
 • Minu Rõugõ kihlkund
 •  
 • Sadramõtsan Väino man
 •  
 • Pedäjä Ago tõmbas kaamõrat nigu magnetiga
 • Märgotus
   
 • Misso opilasõ: liinakoolin ei tiiä oppaja su nimmegi!
 •  
 • Küllätüvä miis nakkas tõrva ajama
 •  
 • Sipul põllu pääl, kala järven
 • Perämine külg
   
   
  Täüskasunu saava umalõ ammõtilõ tarkuisi mano oppi
   

  Kuis mõtsatsika kütsä vai metalli jupõnda, kundõdõga parõmbalõ läbi saia vai viinamarju kasvata – tuud kõkkõ võit seo süküs tansaman Võromaal oppi ja peris ilma rahalda.

  Oppuisi tetäs Võromaa kutsõhariduskeskusõn Väimälän, Räpinä aianduskoolin ja Vana-Antsla koolin. Näid om hulga: näütüses saa Väimälän oppi inämb ku sadat asja.

  Midä inemise mano oppi tahtva: ku kaia, mändsele kursusõlõ kõgõ inämb tahtjit om, sis inglüse ja soomõ kiilt, tuud, kuis parõmbalõ suhelda ja kuis söögitegemise man vajaminevä kraami hulka õigõhe rehkendä. A midä kõkkõ viil oppi saat: egäsugumast arvutias’andust, raamadupidämist, müügitüüd, puu- ja metallitüüd, turismindust jne (Väimälän), kasvõga ja aiatüüga köüdetüisi asju (Räpinäl), maalritüüd, põrmandukattõ pandmist (Vanan-Antslan) ja viil pall’ond muud.

  Võromaa kutsõhariduskeskusõ täüskasunuisi koolitustalitusõ projektijuht Kruusalu Terje ütel’, et huvi ilma rahalda oppuisi vasta om suur, a kotussit viil om ja oodõtas innekõkkõ noid inemiisi, kiä ei olõ saanu pikkä aigu hinnäst koolita.

  «Soovita võtta pikki, 80-tunnitsit kursuisi, noid om näütüses turismi- vai puidutehnoloogia-alatsit,» kõnõl’ Kruusalu Terje.«Noist saa põh’aligu erialatävvendüse.»

  Tä ütel’ , et inemine või võtta ka mitu kursust, ku tä õnnõ taht. Pääasi, et kursusõ ütel aol ei olõ.

  «Mi huvi om, et inemiisi konkurentsivõimõ parõmbas lännü,» sellet’ Kruusalu Terje ja soovitas julgõhe oppuisi kotsilõ küssü. Tuud saa tetä kas telefoni vai meiliga, vai sis esi paiga pääle minnä.

  Kursusõ masva kinni Euroopa sotsiaalfond ja tiidüs- ja haridusministeerium.

  Harju Ülle

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!