Nummõr' 163
Süküskuu 9. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pokumaal tulõ latsikirändüse päiv
 • Uudissõ
   
 • Seo nätäl saa valmis võrokeeline Tähekene
 •  
 • Täüskasunu saava umalõ ammõtilõ tarkuisi mano oppi
 •  
 • Kanepin kõnõldas kavvõst tüütegemisest
 • Elo:
   Vana Võromaa Rõugõ kihlkund
   
 • Minu Rõugõ kihlkund
 •  
 • Sadramõtsan Väino man
 •  
 • Pedäjä Ago tõmbas kaamõrat nigu magnetiga
 • Märgotus
   
 • Misso opilasõ: liinakoolin ei tiiä oppaja su nimmegi!
 •  
 • Küllätüvä miis nakkas tõrva ajama
 •  
 • Sipul põllu pääl, kala järven
 • Perämine külg
   
   
  Seo nätäl saa valmis võrokeeline Tähekene
   
  Nigu perämäidsil aastil kombõs, tulõ ka timahava sügüse latsiaokiri «Täheke» vällä võro keelen. Seo kõrd saa võrokeeline latsiaokiri valmis kesk süküskuud. Aokiri jaetas vana Võromaa latsilõ, kiä lätsi timahava edimäste klassi.

  «Võrokeelist Tähekeist om hää tetä, seo tüü om üts osa tuust, mille ma ülepää taha taad aokirja toimõnda,» ütel’ aokirä toimõndaja Martsoni Ilona. Võrokeelist Tähekeist ei toimõnda Ilona ütsindä, kõgõ om taa man abis olnu Fastrõ Mariko.

  Martsoni Ilona sõnno perrä avitas võrokeelidse Tähekese tegemine üten toolõ, et aokirän olnu juttu ka Lõunõ-Eesti asjust. Muido tüküs tihtipääle olõma nii, et noist paigust, miä jääse Tal’nast kavvõmbalõ, om aokirän väega harva juttu. «Mullõ hindäle om võrokeelidse Tähekese tegemine toonu vahtsit autorit ja teemasit,» kõnõl’ Ilona.

  Vahtsõ võrokeelidse Tähekese man om üten avitanu pall’o tegejit. Juttõ ja luulõtuisi omma kirotanu Contra, Wimberg, Kivirähä Andrus, Ojari Triinu, Rahmani Jan, Holtsi Leila, Panga Milvi, Saarõ Evar ja Fastrõ Mariko. Kaasõpildi om tennü Ilvesse Aapo, viil om aokirja pilte tennü Platsi Liiso ja hulk tõisi kunstnikkõ.

  Võrokeelitsit Tähekeisi om ilmunu 2005. aastagast pääle, seo nummõr om joba viies.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!