Nummõr' 162
Põimukuu 26. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Raamadupäiv Kanepin
 • Uudissõ
   
 • Ökofestivalilt löüd’ egäüts uma
 •  
 • Paidran käüti läbi mõtsavele matkarada
 •  
 • Teküs rahvapillilaagri
 • Elo:
   Vana Võromaa Kanepi kihlkund
   
 • Kanepi kihlkund Võromaa sisen
 •  
 • Põlinõ põllumiis piiri päält
 •  
 • Kuis Soodoma külä nime sai
 • Märgotus
   
 • Kübärä Merili: looda alalõ hoita Võromaal maakooli elojõudu
 •  
 • Perimüs-muusiga Aida mano luudu August Pulsti opistu ots ummis tegemiisis pille
 •  
 • Kannust. Ja rebäsist kah
 • Perämine külg
   
    
   
  Perimüsmuusiga Aida mano luudu August Pulsti opistu ots ummis tegemiisis pille
   
  Seo aastaga Villändi folgi aigu kingiti opistulõ edimädse viis pilli: kats kannõld, plokkflööt, trumm ja karmoška. Pildi pääl omma üten noidõ pillega opistu juhataja Joonsi Sofia (hääd kätt) ja perimüsmuusiga teedüsekogo hoitja Selgalli Marion.

  Pille, tiidmist ja pilte vannust ja vahtsõmbist pillest kor’atas edesi. Joba omgi mano tuudu üts karmoška ja rahvakannõl. Kingidü pilli omma küländ hään kõrran, mõnt võit kõrraga pruukma naada, mõnt piät veidü kõpitsõma. Ku kinkalgi om koton mõni saisma jäänü pill, sõs opistun võedas tuu vasta, säedäs kõrda ja andas vahtsilõ opjilõ pruuki.

  Ka huvitasõ korjajit pildi vannust pillest ja pillimängust. Noid om kah päält folki mano tuudu. Näütüses pilt Villändi legendaarsõst saepilli mängjäst, niisama vannu lindistüisi esi muusikaga.

  Selgalli Marion kuts inemiisi ummist vannust piltest ja pillest teedä andma: «Om tähtsä, et pilli es saisnu koton kapi otsan, a et kiäki naid pruuknu. Vana foto rahvamuusikist, üleskirotusõ ja lindistüse ei piä õnnõ kodoarhiivin olõma. Mõnikõrd inemise esi ei tiiäki, mändse väärtüse näil koton omma.» Ku inemine ei taha umma fotot vai lindistüst peris käest är anda, sõs tetäs tuust opistulõ koopia.

  Inämb teedüst saa Selgalli Marioni käest tel 5662 0143, marion@folk.ee.
   
  Ojari Triinu jutt ja pilt
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!