Nummõr' 162
Põimukuu 26. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Raamadupäiv Kanepin
 • Uudissõ
   
 • Ökofestivalilt löüd’ egäüts uma
 •  
 • Paidran käüti läbi mõtsavele matkarada
 •  
 • Teküs rahvapillilaagri
 • Elo:
   Vana Võromaa Kanepi kihlkund
   
 • Kanepi kihlkund Võromaa sisen
 •  
 • Põlinõ põllumiis piiri päält
 •  
 • Kuis Soodoma külä nime sai
 • Märgotus
   
 • Kübärä Merili: looda alalõ hoita Võromaal maakooli elojõudu
 •  
 • Perimüs-muusiga Aida mano luudu August Pulsti opistu ots ummis tegemiisis pille
 •  
 • Kannust. Ja rebäsist kah
 • Perämine külg
   
   
  Kuis Soodoma külä nime sai
   
  Saarõ Evar
   
   
  Päämine asi om är kõnõlda, kuis Soodoma külä nimi parhilladsõ kotta pääle sai.

  Inne sõta oll’ tan Erästvere. Erästvere mõisa oll’ olõman joba 15. aastasaal. Kas Erästvere kotussõnimi om peri mõisast vai küläst, tuud ei saaki kimmäle är otsusta. Või-olla, et küläl oll’ vanal aol tõnõ nimi ja mõisa, miä om taa suurõ külä puult kaiõn nigu üts viirpoolinõ veerekene, sai Erästvere nime umaette.

  Niisamatõ või olla, et Erästvere nimi om peri joba 1800–1700 aastat vanast sõõrutegemise ja vere-nimeliidsi külli tegünemise lainõst. Külä jõudsõ vaihõpääl suurõs kassu ja mõisa sai nime külä perrä. Ku 400 ja rohkõmb aastat tagasi naati talupoigõ ütsilde kirja pandma, sõs olli mõisa ja külä joba ütenimelidse. Muiduki om Erästveret sakõstõ Alaküläs ja Mäeküläs jaetu, tõnõkõrd ka Suurõsküläs kutsutu.

  Erästvere külä vannul tallõl nigu Kerdohani, Köönige, Kuuba jt olli suurõ maa. A külä õdagupoolõ viirde Seegemi talu lähküle tekkü üts rida popsitallõ. Edimält naatigi just tuud nukka Soodomas kutsma. Popsikurmu omma ka muialpuul sõimu- ja nall’animmi saanu: Tutuliin, Juudiliin, Jeruusalemm jt.

  1977. aastal käve suurõmb külli kokkopandminõ. Sis kaeti Tal’nast, et Suurküla ja Alaküla omma liiga hariligu nime. Ku joba liitmises om lännü, sõs tulõ ammõtligun pruugin iks huvitavambit külänimmi alalõ hoita. Panti sõs üle poolõ kõgõst innevanaskidsõst Erästvere küläst Soodoma nime ala. Erästvere ammõtlikku nimme oll’ vaia mõisalõ.

  Nii tull’gi vigurinõ nimi, mille Erästvere peremehe olli popsinukalõ pandnu, nüüt tervele küläle tagasi. Õkva vanasõna perrä.

  Kuulsas sai Soodoma nimi pääle viimäst suurt tiiremonti, ku maantiiammõt Võru-Tartu tii viirde külli vaihõjuuni pääle sildi vällä panè. Kesk Erästvere mõtsa külh, a kõik, kiä müüde sõitva, lugõva ja küsüsse. Vast sõs nüüt sai vastatus.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!