Nummõr' 162
Põimukuu 26. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Raamadupäiv Kanepin
 • Uudissõ
   
 • Ökofestivalilt löüd’ egäüts uma
 •  
 • Paidran käüti läbi mõtsavele matkarada
 •  
 • Teküs rahvapillilaagri
 • Elo:
   Vana Võromaa Kanepi kihlkund
   
 • Kanepi kihlkund Võromaa sisen
 •  
 • Põlinõ põllumiis piiri päält
 •  
 • Kuis Soodoma külä nime sai
 • Märgotus
   
 • Kübärä Merili: looda alalõ hoita Võromaal maakooli elojõudu
 •  
 • Perimüs-muusiga Aida mano luudu August Pulsti opistu ots ummis tegemiisis pille
 •  
 • Kannust. Ja rebäsist kah
 • Perämine külg
   
   
  Teküs rahvapillilaagri
   
  Minevä nädäli peeti Varstun Võromaa rahvapilli- ja laululaagrit, viie pääväga opsõ laagrilidsõ är päält 70 pilliluu.

  «Seo oll’ kõgõ ägedämb laagri, mis meil om olnu,» selet’ laagri kõrraldaja Laube Kadri. Midä sis laagrin tetti: lindistedi 70 luuga «laagriplaat», tetti ütine kontsõrt, 20 kannõldajat tei Kanni Tuule iistvidämisel kandlõkoori, Sarvõ Henn tutvust’ hindä okariino-koko (savipardsi-muudu vilespill).

  Viil olli rütmitunni, sai kullõlda kolmõ ungarlasõ kontsõrti ja oppi ungari tandsõ, küläline Norrast tutvust’ skandinaavia muusikat. Edimädsel õdagul küdseti ütidselt maa-ahun lammast.

  Laagrihe tull’ 43 opilast mitmõst Eesti nukast, poolõ olli Võromaalt. Kõgõ inämb oll’ 14–17aastaidsi, a ka suuri inemiisi, eski kats 50 aastin Lembitut, kiä har’odi lõõdsa- ja akordionimängu. Laagri lõpun anti Varstu rahvalõ kontsõrt.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!