Nummõr' 162
Põimukuu 26. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Raamadupäiv Kanepin
 • Uudissõ
   
 • Ökofestivalilt löüd’ egäüts uma
 •  
 • Paidran käüti läbi mõtsavele matkarada
 •  
 • Teküs rahvapillilaagri
 • Elo:
   Vana Võromaa Kanepi kihlkund
   
 • Kanepi kihlkund Võromaa sisen
 •  
 • Põlinõ põllumiis piiri päält
 •  
 • Kuis Soodoma külä nime sai
 • Märgotus
   
 • Kübärä Merili: looda alalõ hoita Võromaal maakooli elojõudu
 •  
 • Perimüs-muusiga Aida mano luudu August Pulsti opistu ots ummis tegemiisis pille
 •  
 • Kannust. Ja rebäsist kah
 • Perämine külg
   
   
  Paidran käüti läbi mõtsavele matkarada
   
  Joba neli aastakka tähüstäs Lasva valla Paidra külä rahvas Eesti vahtsõst esisaisvas saamisõ päivä, 20. põimukuud, esimuudu: tuul pääväl käüdäs läbi ja puhastõdas är mõtsavele matkarada.

  Tuu matkarada om tsipa rassõmb, ku hariligu raa, läbi tulõ minnä ka Võhandu jõõst ja turni korgidõ pervi pääl.

  Timahava oll’ matkaraa läbikäüjit kül tsipa veidemb ku innemb om olnu, õnnõ 8 inemist.

  Mõtsavele matkarada om tettü Paidra külä kõgõ kuulsamba mõtsavele Sabbe Augusti avvus, kiä oll’ mõtsan nika ku 1978. aastani.

  Tulõva aasta saa 100 aastakka Sabbe sünnüst, sis proovitas raa läbikäümist suurõmbalt ette võtta, kõnõl’ Umalõ Lehele Paidra küläseltsingu vidäjä Riitsaarõ Laine.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!