Nummõr' 60
Mihklikuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Osa viläst jääs põllu pääle
 •  
 • 10 aastakka Estoniast
 •  
 • Luud ussõ iin and kavvõst märku: mine tagasi!
 • Elo
   
 • Teppo pill - latsõpõlvõ unistus
 •  
 • Tervüseviga sekä-i tüütegemist
 • Märgotus
   
 • Peegli Henno: Võrumaal om uma nägu viil olõman!
 •  
 • Kas võro kiil'om valmis?
 • Aholämmi
  Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Ei saa inämb Antslalõ puuti!
   
  Ei saa aru, mille oll' Võru Autobaasil vaia Võru ja Antsla vaheliidsi bussiaigõ ümbre nõsta. Inne sai mi kandist hummugudsõ poolõ säitsme bussiga Antslalõ poolõ katsõs puuti ja 8.40 aigu tagasi kodo.

  Poodin sai käütüs ja aigu kullu veidü, kõik' päiv oll' viil iin tüütegemises. Nüüd nakkas buss Võrolt Antslalõ sõitma tsuti ildamb ja Antslast Võrolõ puul' tunni varahamba ja sääne poodinkäümine ei olõ tuuperäst inämb võimalik.

  Meile käü külh bussipuut' kah, a sääl om kõik nii kallis ja müvväs kaupa, miä lätt õkvalt samal pääväl vanas.

  Kõik' tetäs iks tuu hääs, et liinan tüülkäüjä täpsält katsõs vai ütses liina viiä, taluinemisega ei arvõsta kiäki.

  Sa piät kasvai üte väikukõsõ as'aajamisõ peräst terve tüüpäävä liinan vedelemä.

  Seoniaoni oll' Antslan käümine tõistmuudu, nüüd om tuu kah läbi.

  H.H.Sõmmõrpalo vallast
  (kirotaja om Umalõ Lehele teedä)
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Ilma võro keelelda mu meelest võro kultuuri inämb olõ-i.

  Kirämiis' Kaplinski Jaan võro keelest ja kultuurist (VT)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!