Nummõr' 161
Põimukuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul Kaikal
 • Uudissõ
   
 • Näütemäng mitmõst kuulsast kalamehest
 •  
 • Tulõ kolmas öko-pido
 •  
 • Kanepi raamadukülä edimäne raamadupäiv
 •  
 • Siska Johannesõ luulõtusõ kaasi vaihõl
 • Elo:
   Vana Võromaa Karula kihlkund
   
 • Mõts ja inemise
 •  
 • Terve elo Apja mõtsu seen
 •  
 • Lattiku kodotalon eläs nuur pere
 •  
 • Kivist poiskõnõ ja ei üttegi pinni
 • Märgotus
   
 • Traksi Marko: mu jaos omma kõik võidu tähtsä!
 •  
 • Parksepä perrepäiv jäi laadalõ ja ilmalõ ala
 • Perämine külg
   
   
  Kivist poiskõnõ ja ei üttegi pinni.
   
  Mägiste bussipiätüse man sais kivi, miä märk är Lattiku Jaani kodotalo. Kivi sisse om raotu poiskõnõ, kiä näütäs käega Lüllemäe poolõ. Selge, taa om jo «Tiijuht». Ütle poiskõsõlõ aituma ja nakka astma. Karula kerigu poolõ.

  Pini haukmist om kuulda, a tuu tulõ Mägiste talost. Arvada hauk valgõ Sampo. Tii veeren omma valgõ silopalli, eelektrikar’us kaits tiid eläjide iist. Vasta sõit üts võrrimiis.

  Mõtsa vahel võta parra malaka – pinne jaos. A nigu vällä tulõ, ei tulõki mul tuud vajja. Tii pääle ei joosõ üttegi pinni, ei tuud verevät ega tuud tõist verevät. Tii om sirgõ ja tuu pääl sõitva suurõ auto, üttegi jala rändäjät silmä ei jää.

  Edimäst pinni näe Lüllemäe keskliinan: väiku must taksipini postimaja trepi pääl. Ei usu, et taa om poodimehe «üüpini».

  Niimuudu. Pinne inämb pelgämä ei piä. Tii om kah hoobis tõistmuudu. A Lattiku jutu omma õks jäänü samas. Seo sügüse saa 130 aastakka Lattiku Jaani sünnüst. Tuu om hää põhjus timä jutu vahtsõst läbi lukõ.

  Rahmani Jan

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!