Nummõr' 161
Põimukuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul Kaikal
 • Uudissõ
   
 • Näütemäng mitmõst kuulsast kalamehest
 •  
 • Tulõ kolmas öko-pido
 •  
 • Kanepi raamadukülä edimäne raamadupäiv
 •  
 • Siska Johannesõ luulõtusõ kaasi vaihõl
 • Elo:
   Vana Võromaa Karula kihlkund
   
 • Mõts ja inemise
 •  
 • Terve elo Apja mõtsu seen
 •  
 • Lattiku kodotalon eläs nuur pere
 •  
 • Kivist poiskõnõ ja ei üttegi pinni
 • Märgotus
   
 • Traksi Marko: mu jaos omma kõik võidu tähtsä!
 •  
 • Parksepä perrepäiv jäi laadalõ ja ilmalõ ala
 • Perämine külg
   
   
  Lattiku kodotalon eläs nuur pere
    
   
  Lattiku Jaani kodotalo pernaanõ Jansoni Kadri pini Sampoga. 
    
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Üts tunnõtumpi Karula miihi oll’ kirämiis, keriguopõtaja, ministri ja Riigikogo liigõ Lattiku Jaan. Kats aastat om timä Mägiste kodotalon elänü kolmõ latsõga nuur pere – inneskidse Tarto liina inemise.
   
  Üts tunnõtumpi Karula miihi oll’ kirämiis, keriguopõtaja, ministri ja Riigikogo liigõ Lattiku Jaan. Kats aastat om timä Mägiste kodotalon elänü kolmõ latsõga nuur pere – inneskidse Tarto liina inemise.

  «Meil oll’ tahtminõ maalõ elämä tulla ja siin oll’ tutvit iin: Rõõmu talo rahvas,» kõnõlõs pernaanõ Jansoni Kadri (31). Tä om Talinast peri ja kõnõlõs eesti keelen, võro kiilt olõ-i tä viil är opnu. A tuu iist om külä päält võrokeelitsit sõnno miilde jätnü ja pruuk timä kuvvõaastanõ tütär Liisa.

  Lattiku Jaanist es tiiä Kadri edimält midägi, a sis lainas’ naabrimehe käest raamadu «Kui meil veel pükse ei olnud» ja lugi kõrraga läbi. Päält tuud oll’ hää tunnõ: käve latsiga läbi mõtsaraa Madsa kooli mano. Näkk’, et «Kelgumäe luu» mägi om iks säänesama nigu Lattiku-aigu. Tammõ-alleed talo mano kaes kah tõsõ pilguga, ku tiid, et tuu istut’ kuulsa kirämehe esä.

  Nii Kadri ku timä miis Sachrise Uve (33) omma eläjätohtri. Tüü om mõlõmbal Tarton, maaülikooli eläjäkliinikun. Mõlõmba käävä esi aol kats päivä nädälin tüül, kolm päivä saava terve perrega koton olla. Kõrra nädälin käü Kadri Lüllemäele flamenkotandsu oppama. Huviliidsi om kümmekund.

  Perren kasusõ päält tütre ka kolmõaastadsõ katsigu poisi. Tütrel om aasta peräst kuuli minek ja ei määnestki küsümist: muidoki lätt tä Lüllemäe kuuli. «Lüllemäe latsiaid om mullõ külh jätnü väega hää tundõ, ku Tarto umaga kõrvuisi kaia,» seletäs Kadri umma hääd kodolähküdse haridusõ uskmist. «Kasvataja omma väega väärika ja tundva uma tüü üle uhkust. Latsõlõ kah väega miildüs.»

  Kadri kõnõlõs, et näil om kolmõst tutvast perrest tsõõr, kiä ütstõist avitasõ. Nimä, Kukõ Rein uma perrega ja Rõõmu talo rahvas. Tuust tsõõrist saava kõik hulga väke mano, midä maal elämise man vaia lätt.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!