Nummõr' 161
Põimukuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul Kaikal
 • Uudissõ
   
 • Näütemäng mitmõst kuulsast kalamehest
 •  
 • Tulõ kolmas öko-pido
 •  
 • Kanepi raamadukülä edimäne raamadupäiv
 •  
 • Siska Johannesõ luulõtusõ kaasi vaihõl
 • Elo:
   Vana Võromaa Karula kihlkund
   
 • Mõts ja inemise
 •  
 • Terve elo Apja mõtsu seen
 •  
 • Lattiku kodotalon eläs nuur pere
 •  
 • Kivist poiskõnõ ja ei üttegi pinni
 • Märgotus
   
 • Traksi Marko: mu jaos omma kõik võidu tähtsä!
 •  
 • Parksepä perrepäiv jäi laadalõ ja ilmalõ ala
 • Perämine külg
   
   
  Siska Johannesõ luulõtusõ kaasi vaihõl
    
   
  Raamadu «Kodoväreti’» kokkosäädjä, Siska Johannesõ sõsaratütär Kolodinskaja Külli. 
    
  Kaasi vaihõlõ omma saanu Rõugõ vallast Hino küläst peri meremehe ja luulõtaja Siska Johannesõ (1913–1973) luulõtusõ.
   
  Kokko om vihun «Kodoväreti'» 19 luulõtust, näist 17 võrokeelist ja kats eestikeelist. Siska luulõtusõ kõnõlõsõ päämidselt latsõ-iä mälehtüisist, kodost ja luudusõst.

  Siska luulõtuisi ei olõ innemb raamatuhe kokko kor’atu. Kirämiis esi tahtsõ ja unist’, et tulnu vällä timä võrokeelitside luulõtuisi kogo. Nüüt, 35 aastakka päält kirämehe kuulmist, läts’ timä suuv täüde.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!