Nummõr' 161
Põimukuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul Kaikal
 • Uudissõ
   
 • Näütemäng mitmõst kuulsast kalamehest
 •  
 • Tulõ kolmas öko-pido
 •  
 • Kanepi raamadukülä edimäne raamadupäiv
 •  
 • Siska Johannesõ luulõtusõ kaasi vaihõl
 • Elo:
   Vana Võromaa Karula kihlkund
   
 • Mõts ja inemise
 •  
 • Terve elo Apja mõtsu seen
 •  
 • Lattiku kodotalon eläs nuur pere
 •  
 • Kivist poiskõnõ ja ei üttegi pinni
 • Märgotus
   
 • Traksi Marko: mu jaos omma kõik võidu tähtsä!
 •  
 • Parksepä perrepäiv jäi laadalõ ja ilmalõ ala
 • Perämine külg
   
   
  Kanepi raamadukülä edimäne raamadupäiv
   
  24. põimukuu pääväl kell 10 tetäs Kanepi vana kerigumõisa aida man (pästeammõdi lähkül) vallalõ Kanepi raamadukülä 1. raamadupäiv.

  Paiga pääl käü raamadulaat: kirästüse möövä vahtsit ja tõsõ müüjä vanno raamatit. «Niikavva, kooni jõvvami vahtsõs tetä aoluulidsõ Abeli raamadupoodi, müvväs raamatit laadu pääl,» seletäs raamadupäävä üts kõrraldaja ja Kanepi Raamadukülä üts luuja Margna Epp.

  Raamadukülä Soomõ sõbra kõnõlõsõ rahvusvahelidsõst raamadukülli ketist ja Soomõ Sysmä Kirjäküläst: kuis üts väiku paigakõnõ saa löüdä uma kotussõ kultuurilis-kirändüsligu maastigu pääl.

  Viil saa filme nätä, muuhulgan DVDd Kanepi kihlkunna kultuurikildõst vanast aost seoilma-aoni. Filminäütämise kõrraldas Vidilä Vaidu. Kaemisõs omma välän ka Kalve Toomasõ, Margna Epu ja Nessleri Jaanusõ tettü pildi.

  Om raamadu- ja jututelk latsilõ, näüdätäs latsiraamatit. Kõnõldas legendaarsõst, edimädse eesti aol tegutsõnust Abeli raamadupoodist.

  Vabalaval astva üles Contra, Ruitlanõ, Kauksi Ülle, Kaplinski Jaan, Ehini Andres, Merca ja tõsõ. Loetas umma loomingut, kõnõldas lõunaeesti kirändüsest ja jaetas autogrammõ.

  Plaanin om ka kirändüslik oksjon, oksjonivasarat hoit Contra. Kell 18 kuulutõdas vällä edimäne «Kanepidsõ hammõ» saaja. Raamadupääväle omma oodõdu kõik huvilidsõ, masma midägi ei piä.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!