Nummõr' 161
Põimukuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul Kaikal
 • Uudissõ
   
 • Näütemäng mitmõst kuulsast kalamehest
 •  
 • Tulõ kolmas öko-pido
 •  
 • Kanepi raamadukülä edimäne raamadupäiv
 •  
 • Siska Johannesõ luulõtusõ kaasi vaihõl
 • Elo:
   Vana Võromaa Karula kihlkund
   
 • Mõts ja inemise
 •  
 • Terve elo Apja mõtsu seen
 •  
 • Lattiku kodotalon eläs nuur pere
 •  
 • Kivist poiskõnõ ja ei üttegi pinni
 • Märgotus
   
 • Traksi Marko: mu jaos omma kõik võidu tähtsä!
 •  
 • Parksepä perrepäiv jäi laadalõ ja ilmalõ ala
 • Perämine külg
   
   
  Tulõ kolmas öko-pido
   
  19.–23. põimukuul peetäs joba kolmandat Põlva ökofestivaali «Rohelisem elu», luudusõ-lähküidsi ettevõtmiisi jagus mitmõhe paika.

  Ökopido seen tetäs mitmit oppuisi – vanno puust asju kõrdategemine (talorahvamuusõumin Karilatsin), luudusõ-kunst (Kaagrin Hino talon, oppas Margna Epp), fotokunst (Pokumaal, oppas Toomõ Malev), käsitüü (Pokumaal, oppas käsitüümeistre Kalle Maaja), eesti söögi oppus (Hurmi külän Savi talon, oppasõ meistrikoka), palkmaja ragominõ (oppas Lõbu Ragner).

  Viil om plaanin kävvü külän mitmõn talon, kon mahhet kraami kasvatõdas. Luudusõmehe Turovski Alekseiga käüdäs eläjäkeisi ello kaeman Meenikunnu samblõsuun, Võhandu veeren ja Piusal.

  Festivali tege 19. põimukuul vallalõ tsäi-õdak Bonzo ja Kaplinski Jaaniga.

  Öko-pido saa otsa 23. põimukuul Karilatsin talorahvamuusõumin: omma tüütarõ, om luudus- ja mahhekraami laat ni seminär «Rohelisem elu» (kõnõlõsõ Turovski Aleksei, Petrone Epp, Luigõ Anne ja Strandbergi Marek).

  Paiga pääl saa nätä ka festivali fotokonkursi «Pokumaal uidates» parõmbit töid.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!